• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

"TÜRKİYE'DE ÖZELLEŞTİRME GERÇEĞİ II. SEMPOZYUMU" gerçekleştirildi

13.11.2007

“TÜRKİYE’DE ÖZELLEŞTİRME GERÇEĞİ II. SEMPOZYUMU” GERÇEKLEŞTİRİLDİ

13-14 Kasım 2007

İlki 2 yıl önce gerçekleştirilen “Türkiye’de Özelleştirme Gerçeği Sempozyumunun” ikincisi 13–14 Kasım 2007 Tarihlerinde, İnşaat Mühendisleri Odası Genel Merkezi “Teoman Öztürk” Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

TMMOB’nin sekretaryasını yürüttüğü sempozyumda iki gün boyunca sektörel tebliğlerin sunumunun yanı sıra bilim insanlarının değerlendirmeleri de son derece önemli ve yol gösterici oldu.

Sendikamız Petrol-İş Sempozyuma iş kolumuza dair bir tebliğ sunarak katkıda bulundu.

Örgütümüzün konu hakkındaki görüşü ve mücadele biçimi hakkında da Genel Mali Sekreterimiz İbrahim DOĞANGÜL bir sunum yaptı.