• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Türk-İş Nisan Ayı Açlık ve Yoksulluk Sınırını Açıkladı:

Ücretli Çalışanlar İçin Geçim Koşulları Ağırlaştı

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş)'nun açıkladığı Nisan ayı açlık ve yoksulluk sınırı raporuna göre, başta ücretli emekçiler olmak üzere tüm dar ve sabit gelirli kesimlerin geçim koşullarının iyice ağırlaştığı belirtildi.

28.04.2015

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş)'nun açıkladığı Nisan ayı açlık ve yoksulluk sınırı raporuna göre, açlık sınırı 1,334, yoksulluk sınırı ise 4,343 liraya ulaştı.

Türk-İş her ayın son haftasında, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'nun açıklamasından yaklaşık bir hafta önce, tüketici fiyatlarındaki artış eğilimini yansıtan hesaplama sonuçlarını kamuoyuna açıklıyor.

Buna göre, sağlıklı ve dengeli beslenebilmek için dört kişilik bir ailenin yapması gereken aylık gıda harcama tutarı, 2015 yılının ilk dört ayı sonunda 101 TL artış göstererek 1.334 liraya, gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarı ise 4.344 liraya ulaştı.

Türk-İş’in verileri temel alındığında 2015 Nisan ayı itibariyle “mutfak enflasyonu”ndaki değişim şöyle:

Dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 2,49 oranında artış gösterdi.

Yılın ilk dört ayında artış oranı ise yüzde 8,21 oldu.

Gıda enflasyonunda on iki ay itibariyle artış oranı yüzde 14,25 iken yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 14,66 olarak hesaplandı.

Böylelikle Türk-İş verilerine göre, geçen yıl Nisan ayı açlık sınırı olan 1,167 lira bu yıl Nisan ayında 167 lira, yoksulluk sınırı olan 3,801 lira ise bu yıl Nisan ayında  543 lira artmış oldu.

Ücret politikası enflasyon artışından bağımsız belirlenmeli

Türk-İş raporunda hesaplanan açlık ve yoksulluk tutarlarının ücret düzeyi olmadığını, dört kişilik bir ailenin yaşadığı haneye, temel ve zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması için, aylık olarak girmesi gereken toplam gelir olduğunu belirtiyor.

Raporda yoksullukla mücadelede, hanehalkı toplam gelirinin yükseltilmesi önemli ve fakat tek başına yeterli değildir denilirken, öncelikle çalışan yoksulluğunun önlenmesini sağlamaya dönük olarak asgari ücretin insan onuruna yaraşır bir düzeyde belirlenmesi ve istihdamın artırılarak haneye gelir getiren kişi sayısının yükseltilmesi gerektiği vurgulanıyor. Ücret gelirlerinin gelir politikası çerçevesinde sadece enflasyon artışına bağlı olmadan iyileştirilmesinin de gündeme gelmesi gerektiği söyleniyor.

 

PANDEMİ FIRSATÇILIĞI YAPMAYIN KIDEM TAZMİNATI HAKKIMIZ KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR

Dünya ve ülkemiz, pandemi nedeniyle olağanüstü koşullardan geçmektedir. Normalleşme adımlarının atılmaya başlanması, bu sürecin çalışma hayatında işçilere yaptığı olumsuz etkileri henüz ortadan kaldırmamıştır. Aksine normalleşme ile birlikte oluşan ortamda, bazı işverenlerin bu durumu fırsata çevirme niyetlerini ortaya koyduğuna tanık olunmaktadır. İşçilerin bazı kazanılmış haklarının geri alınması girişimlerine pandemi süreci bahane edilmektedir. Hükümetin henüz ayrıntılarını açıklamadığı İst...
devamı