• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Ukrayna'da yasa değişikliği işçi haklarını ve sendikal özgürlükleri tehdit ediyor

Ukrayna'da bir süre önceki bir yasa girişimi, ülkede özgür ve demokratik sendikalar kurulmasının büyük ölçüde kısıtlanmasına yol açacak.

17.09.2015

Temmuz 2015'te Ukrayna parlamentosu ilk oturumunda “Tüzelkişilerin, Bireysel Girişimcilerin ve Toplumsal Grupların Devletçe Tesciline İlişkin” yasa tasarısını onayladı.

Yasa tasarısı, sendika kurmayla ilgili şimdiki bildirim sisteminin yerine, sendikaların ve onların birliklerinin devlet makamlarınca tescili konusunda katı bir prosedür getiriyor. Bu düzenleme, Sendika Özgürlüğü ve Örgütlenme Hakkının Korunması ile ilgili 87 sayılı ILO Sözleşmesi'nin 2. maddesinin açıkça ihlalidir. Bu maddeye göre, “işçiler önceden izin almadan istedikleri örgütleri kurmak ve yalnız bu örgütlerin tüzüklerine uymak koşulu ile bunlara üye olmak hakkına sahiptirler”.

Bu yasa tasarısı kabul edilecek olursa, yürürlükteki “Sendikalar, Hakları ve Güvenceleri Hakkındaki Yasa”yı değiştirmiş olacak ve sendikaların özerkliğini/bağımsızlığını zayıflatarak onları dış müdahalelere, özellikle devlet makamlarının müdahalelerine açık hale getirecektir. IndustriALL Küresel Sendika, Ukrayna'daki üye örgütlerin, bu durumun sendikal faaliyet üzerinde devlet kontrolüyle sonuçlanacağı yolundaki ortak kaygısını paylaşıyor.

Ukrayna parlamentosu Verkhovna Rada'nın başkanına gönderdiği bir mektupta, IndustriALL, Ukrayna'nın onayladığı uluslararası çalışma sözleşmelerine aykırı olan ve işçi haklarını ve sendikal özgürlükleri ihlal eden yasa tasarısının geri çekilmesi çağrısı yaptı. Çağrıda, bu tasarı yerine, sendikal haklara saygılı ve uluslararası hukuka uygun yeni bir yasal düzenleme getirilmesi için çalışma yapılması istendi.

Çeviri: Petrol-İş Dış İlişkiler Servisi