• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Ürdün ve Türkiye işçilerinin dostluğu

Petrol-İş ile Ürdün Petrokimya İşçileri Sendikası arasında Ağustos 2013'te imzalanan “Eğitim İşbirliği Anlaşması” uyarınca, Ürdün delegasyonu 2013 Ekiminde sendikamızı ziyaret etmişti.

Eğitim Servisi
16.04.2014

Petrol-İş ile Ürdün Petrokimya İşçileri Sendikası arasında Ağustos 2013'te imzalanan “Eğitim İşbirliği Anlaşması” uyarınca, Ürdün delegasyonu 2013 Ekiminde sendikamızı ziyaret etmişti.

Bu konudaki ayrıntılı haber sitemizde ve dergimizde yer almıştı.

Anlaşmanın ikinci aşamasında sendikamız da oluşturduğu delegasyon ile Ürdün'ü ziyaret etti.

Genel Yönetim Sekreteri Ahmet Kabaca, İstanbul 2 Nolu Şube Başkanı Niyazi Recepkethüda, Bursa Şube Başkanı Erhan Yakışan ve Eğitim Uzmanı Erhan Kaplan'dan oluşan Petrol-İş delegasyonu 7-11 Nisan 2013 tarihleri arasında Ürdün'ü ve Petrokimya İşçileri Sendikasını ziyaret etti.

Sürenin kısa olmasına rağmen, ziyaretin her iki ülke sendikasına ve üyelerine yararlı olduğunu söyleyebiliriz. Bu tür ziyaretler işçilerin birbirini tanımasını ve ortak sorunlara karşı ortak çözümler bulmasını sağlıyor.

Ürdün Petrokimya İşçileri Sendikası Genel Başkanı Khaled Al Zyood, Genel Sekreter Shaker Muhammed Deeb Al Abed ve hem mihmandarlığımızı hem de yetkin bir şekilde tercümanlığımızı yapan Yönetim Kurulu üyesi Awad Tahseen Atallah Tarawneh Petrol-İş delegasyonuna Ürdün'ün sosyal hayatı ve işçi sınıfının durumu hakkında çok değerli bilgiler aktardılar.

Sendikanın Zerke kentinde bulunan mütevazi genel merkezinde Ürdün işçi sınıfının tarihi, Petrokimya İşçileri Sendikasının tarihi ve Ürdün sosyal yaşamı hakkında bir brifing aldık. Kendi tarihimizle benzer ve farklı yönleri karşılaştırabildik.

Seyahat esnasında sendika üyelerini çalıştıkları yerlerde ziyaret imkânı da bulduk. Örneğin 120 kişinin çalıştığı bir tüp dolum tesisine yaptığımız kısa ziyaret, çalışma koşullarını gözleme fırsatı verdi.

Ülkenin kamu elindeki Ürdün Rafineri Şirketinin Amman'da bulunan genel merkezini de ziyaret ettik ve Genel Müdür Abdulkareem Alaween ile verimli bir görüşme gerçekleştirildi.

Aynı seyahatte Ürdün Parlamentosu da bizleri kabul etti ve orada Parlamento Çalışma Hayatı Komisyonu başkanı Adnan Sawa'eer ve komisyon üyeleriyle yaklaşık 1 saat süren bir görüşme yapıldı. Bu görüşmenin haberi Ürdün televizyonlarında da yayınlandı.

Yapılan ziyaretlerde Ahmet Kabaca, Petrol-İş'in görüşlerini aktardı, sendikamızın ülkedeki sosyal ve siyasal olaylara karşı tutumunu belirtti ve Türkiye ile Ürdün arasındaki ortak geçmişe, ortak kültüre vurgu yaparak sendikalar arasında işbirliğini arttırma yollarını daha fazla arayacağımızı belirtti.

Kısmen de olsa Ürdün'ün kültürel zenginliğini de görme olanağı bulduk.

En yararlı noktalardan birisi, Ürdün Petrokimya İşçileri Sendikası ile Petrol-İş'in üst örgütlerimizde ortak davranma konusunda ilke kararına varmaları oldu.

Ayrıntılı haberimizi Petrol-İş dergisinde okuyabileceksiniz.