• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Üsküdar Üniversitesi Öğrencileri Sendikamızı Ziyaret Etti

Üsküdar Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü öğrencileri, Sivil Toplum Örgütleri ve Sosyal Hizmet adlı derslerini sendikamız Genel Merkezinde, Genel Başkanımız Ali Ufuk Yaşar'ın katılımıyla yaptılar.

31.10.2018

Üsküdar Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü öğrencileri ve öğretim görevlisi Doç. Dr. İsmail Barış, Sivil Toplum Örgütleri ve Sosyal Hizmet adlı derslerini 31 Ekim Çarşamba günü sendikamız Genel Merkezi'nde yaptılar. Yaklaşık 40 öğrencinin katıldığı dersin ilk bölümü sendikamız konferans salonunda gerçekleşti. Sendikamız İSİG Uzmanı ve Genel Başkan Özel Kalemi Ceyhun Gürpınar dersin ilk bölümünde sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarının ne olduğu ve nasıl bir işleyişe sahip oldukları konusunda, İsmail Barış Hoca'nın da katkılarıyla giriş niteliğinde bir sunum yaptı.  Bu bölümde ayrıca Petrol-İş'in kurumsal ve örgütsel yapısı da tanıtılarak, sektör bazında sendikamızın üstlendiği rol de öğrencilere aktarıldı.

Dersin ikinci kısmında ise bölüm öğrencileri Genel Başkanımız Ali Ufuk Yaşar ile biraraya geldi. Genel Başkanımız da konuşmasında sendikalar ve sivil toplum örgütlerinin(STK) sosyal hayatın vazgeçilmez unsurları olduğu hususunun altını çizip, toplumsal refah ve barış için sendikalar ve STK'ların çok önemli roller üstlendiğini belirtti. Konuşmasının devamında Yaşar, Petrol-İş kimliğinin ne olduğunu, işçiler açısından ne anlam ifade ettiğini belirttikten sonra, Petrol-İş'in sadece kendi üyeleri için değil, toplumun bütününü etkileyen olaylar ve politikalara kayıtsız kalmadığına vurgu yaptı. Genel Başkanımız konuşmasını sendikaların ve STK'ların toplumsal karar alma süreçlerinde daha etkin katılmaları ve bu yönde düzenlemelerin olması gerekliliği vurgusuyla sonlandırdı.

Doç. Dr. İsmail Barış da sendikaların ve genel olarak STK'ların ekonomik ve siyasal hayatta uzlaştırıcı bir misyon yüklendiklerini, işçi-işveren ilişkileri bağlamında da sendikaların taşıyıcı bir rolü olduğunu ve bu rolün toplumsal huzur ortamına katkı sağladığının altını çizdi.

Ders, öğrencilerin Genel Başkanımıza soruları ile devam etti. Öğrenciler, kamuoyunda EYT olarak bilinen Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi gibi güncel sorular sordukları gibi, sendikaların genel işleyişine dair  soruları da Genel Başkanımıza yönelttiler.

 

Son Kalemiz KIDEM TAZMİNATI HAKKIMIZA DOKUNMA!

İşçi sınıfının en temel haklarından ve kazanımlarından birisi olan kıdem tazminatının, bir kez daha, reform adı altında fona devredilmesi ve emekçilerin en büyük güvencesi olan bu hakkın tırpanlanması gündeme getirilmiştir. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dün açıkladığı programda, kıdem tazminatının bireysel emeklilik sistemi (BES) ile entegre edileceğini ve bu doğrultuda kıdem tazminatı reformu gerçekleştirileceğini belirtmiştir. Aynı açıklamada, işçi sınıfının son kalesi olarak gördüğ...
devamı