• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Vali ve Kaymakamlar Grev Önlemi Alamayacak

06.05.2015

GREV ve lokavtlarda mülki idare amirlerce alınacak önlemlere ilişkin tüzük, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın talebiyle Bakanlar Kurulu'nca yürürlükten kaldırıldı. 1989 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan tüzüğün kaldırıldığına ilişkin bilgi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da imzasıyla dün Resmi Gazete'de yayımlandı. Kaldırılan tüzüğe göre, mülki idare amirleri, grev ve lokavt uygulanan işyerlerinde emniyet, inzibat, koruma ve sağlık işlerini düzenlemek, hizmetlerin yürütülmesinde ortaya çıkabilecek aksamaları gidermek için gerekli önlemleri almakla görevliydi.

 
 
Kaynak: Birgün Gazetesi