• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

“Vergi İndirimi” ve “Asgari Ücret” Eylemi

Bandırma Şubemizden “Vergi İndirimi” ve “Asgari Ücret” Eylemi3 Aralık tarihinde, Cumartesi günü Bandırma Cumhuriyet Meydanında Petrol-İş Sendikamız üyelerinin katılımıyla vergi dilimleri ve asgari ücretle ilgili gelişmeleri protesto etmek için eylem yapıldı. Basın açıklamasının da yapıldığı eyleme diğer sendika temsilcileri ve bazı parti ilçe başkanları da katıldılar.
03.12.2005

Bandırma Şubemizden “Vergi İndirimi” ve “Asgari Ücret” Eylemi3 Aralık tarihinde, Cumartesi günü Bandırma Cumhuriyet Meydanında Petrol-İş Sendikamız üyelerinin katılımıyla vergi dilimleri ve asgari ücretle ilgili gelişmeleri protesto etmek için eylem yapıldı. Basın açıklamasının da yapıldığı eyleme diğer sendika temsilcileri ve bazı parti ilçe başkanları da katıldılar. Şube Başkanımız Hüseyin Koçyiğit yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi:“Değerli arkadaşlar;2006 yılı bütçesinde yer alacak olan vergi gelirlerinin belirlenmesinde düşünülen indirimlerin bizlere yani çalışanlara bir getirisi olmadığı, sadece sermayeye bir indirim olduğu ortaya çıkmaktadır. Yeni düzenlemeye göre kurumlar vergisinde vergi oranlarının % 30’dan % 20’ye indirildiği ve zarar eden kurumlardan vergi alınmayacağı öngörülmektedir. Gelir vergisinde ise çalışanlara uygulanacak olan dilimlerin % 15–20–27ve 35 olarak dört basamaklı bir düzenlemeye gidileceği bildirilmiştir.Bu düzenlemeye göre vergi gelirlerinde % 3‘lük bir kayıp olacaktır. Bu da ne demektir? Kurumlar vergisinin toplam vergi gelirlerinde çok fazla bir değeri olmayacak yani % 10‘luk bir paya sahip olacak, ücretlilerden kesilen verginin ise toplam içindeki payı daha da yükselecektir.Değerli arkadaşlar;Yeni düzenlemede ücretlilere bir indirim yapmış gibi göstermelerine rağmen bunun bir indirim olmadığı net bir şekilde anlaşılıyor. Yüzde 25 olan vergi dilimini % 27 ‘ye çıkarmak, ücretlilerden % 2 daha fazla vergi almak demektir. Çünkü ücretlilerin çoğundan bu % 27 ‘lik vergi dilimi yılın yarısından sonra kesilmektedir. Buradan da anlaşılacağı gibi çalışanlara bir indirim değil, “Bir Bindirim” olduğu anlaşılıyor.Hükümet, yeni düzenlemenin esas faturasını, toplam vergi gelirlerinin % 70 ‘ini karşılayan vatandaşa kesiyor. Zenginlerden almadığı vergiyi yine gariban vatandaşın cebinden ÖTV ve KDV gibi vergiler ile alacağı anlaşılıyor. İktidar, zarar eden işverenden de vergi almayacağını ilan etmiştir. Bu kayıplarının karşılanacağı adresin yine çalışanlar olacağı aşikardır.Değerli arkadaşlar;Bir diğer husus da, 2006 yılında uygulanacak olan “Asgari Ücret’ tir.” Şu anda uygulanan ücret brüt 488,70 YTL, net ise 350,15 YTL’dir. Bu rakamlara baktığımız zaman asgari ücretin bir sefalet ücreti olduğu ortaya çıkıyor. Bir ailenin bırakın diğer harcamalarını sadece gıda harcamalarını dahi karşılamadığı ortada iken sadece % 5’lik bir zammın düşünülmesi bile hükümetin çalışanlara hangi gözle baktığının bir göstergesidir.Sayın Başbakanımızı iktidar yapanlar asgari ücret ile çalışanlardır. Çünkü onlara hep simit hesabı yaparak durumlarının düzeleceğini söyleyenler, bugün bu %5’lik zam ile ne kadar simit alınacağının hesabını da yapmalıdırlar. Unutmasınlar ki, bu kesim sessiz kalan ama her zaman iktidarı belirleyen bir kesimdir. Zamanı geldiğinde nasıl iktidar yaptılar ise iktidardan da indirmesini bilirler. O anki çoğunluğu vergilerini indirdiğiniz sermaye değil ücreti ile çalışanlar sağlayacaktır. Bunun da örnekleri vardır. Daha önceki iktidarların dönemlerine bakmak yeterlidir.Değerli arkadaşlar; Eğer vergi adaleti sağlanmak isteniyorsa, bizler, yani çalışanlar, öncelikle zarar eden işverenden vergi alınmamasını değil, asgari ücretliden vergi alınmamasını öneriyoruz. Asgari ücretin en düşük memur maaşı ve açlık sınırının altında olmamasını, takriben net 600 YTL olmasını savunuyoruz. Sadece kurumlar vergisinin düşürülmesini değil, diğer çalışanların üzerinde yük olan vergi dilimlerinin de düşürülmesini istiyoruz. Dolaylı vergi ile dolaysız vergi arasındaki uçurumun kapanmasını ve ÖTV ve KDV gibi dolaysız vergilerde de ciddi indirimlere gidilmesini talep ediyoruz. En önemlisi de, kayıt dışındakilerin kayıt içine alınmasını, sözle değil icraatla hayata geçirilmesini talep ediyoruz.Ve diyoruz ki, 2006 bütçesi sermayeden değil, çalışandan yana bir bütçe olsun. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”Bandırma Petrol-İş Sendikası Yönetim Kurulu AdınaHÜSEYİN KOÇYİĞİT