• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Vietnam'da geçim ücretine doğru

Asgari ücretteki sistemli artış nedeniyle, Vietnam geçim ücreti hedefine yaklaşıyor. Ama yabancı şirketlerle çalışma ilişkilerindeki ve toplu pazarlıktaki zorluklar sürüyor.

19.03.2015

Ocak 2015'te Vietnam hükümeti asgari ücreti yüzde 15 artırarak ayda 145 dolara çıkardı. Araştırmalara göre, asgari ücret şimdi geçim giderlerinin yüzde 75'ini karşılıyor ve artış gelecek yıllarda da sürecek. Bilindiği gibi, geçim ücretine ulaşılması IndustriALL Kürsel Sendika'nın ana kampanya hedefleri arasında yer alıyor.

Vietnam'a yaptığı son ziyarette, IndustriALL Genel Sekreteri Jyrki Raina bu konuda şöyle dedi:

“Sistemli asgari geçim ücreti programıyla Vietnam, satın alma gücünün artırılması, ekonomik büyüme ve yeni istihdam yaratılması konusunda Asya'daki diğer ülkelere iyi bir örnek oluşturuyor.”

IndustriALL üyesi üç sendika, Vietnam Kömür ve Maden İşçileri Sendikası, Vietnam Petrol ve Gaz İşçileri Sendikası ile Vietnam Sanayi ve Ticaret İşçileri Sendikası (VUIT) yaklaşık 400.000 işçiyi temsil ediyor. Her üç sendika da ülkedeki tek sendikal merkez olan Vietnam Genel İşçi Konfederasyonu'na (VGCL) bağlı.

Vietnam ILO'nun örgütlenme hakkı, toplu pazarlık ve zorla çalıştırmayla ilgili sözleşmelerini onaylamaya hazırlanıyor. Jyrki Raina bu konuda,“Vietnam'ın işçi hakları açısından önem taşıyan 87, 98 ve 105 nolu ILO sözleşmelerini onaylaması bütün dünyaya olumlu bir mesaj iletecektir” dedi.

Vietnam’daki Tekstil ve Giyim İşçileri Sendikası IndustriALL'a katılmaya hazırlanıyor.

Tekstil ve Giyim İşçileri Sendikası 120.000 işçiyi temsil ediyor, ama büyüme süreci içindeki tekstil, giyim, ayakkabı ve deri sektöründe 3 milyondan fazla işçi var. Şimdilerde Vietnam Genel İşçi Konfederasyonu'nun (VGCL) il ve şehir örgütleri yabancı işletmelerdeki ve ortak girişimlerdeki işçileri örgütlüyor. 

Genelde yabancı yatırımcılar  işçi haklarını ihlal ediyor. Bu nedenle 2014'te 300 kadar grev yapıldı. Kore elektronik devi Samsung önce işçilerin örgütlenmesine karşı çıktı ve ancak hükümetin müdahalesinden sonra bu tutumunu değiştirdi ve Konfederasyon'un (VGCL) Samsung fabrikalarında yerel sendikalar kurmasına izin vermek zorunda kaldı.

VGCL ve ona bağlı sendikaların örgütlenme hedefi, 2018'de toplam üye sayısını 8,5 milyondan 10 milyona çıkarmak. 

IndustriALL ülkedeki örgütlenme ve toplu sözleşme faaliyetlerini bölgesel bir sendikal eğitim programıyla destekliyor. Bu çerçevede, Vietnam'da sendikal kapasiteyi artırmak için bu yıl beş atölye çalışması düzenlenecek.

Jyrki Raina bu konuda şöyle dedi: “Sendikalarda ve işyerlerinde demokratik süreçlerle ilgili yasalar işimizi kolaylaştırıyor. Ama demokratik seçimle gelen sendika temsilcilerinin kapasitesinin artırılması, güçlü toplu sözleşmeler bağıtlanması ve işçilerin haklarının savunulması için daha yapılacak çok şey var.”