• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Yargı Kararlarını Uygulamayan Teklas ve Teksilikon İşvereni Suç İşliyor

YARGI KARARLARINI UYGULAMAYAN TEKLAS VE TEKSİLİKON İŞVERENİ SUÇ İŞLİYORİşe iade davasını kazanan üyelerimiz baskı ve tehditle iş başı yaptırılmıyorAynı şahsa ait olan ve Gebze’de faaliyet gösteren Teklas ile Teksilikon işyerlerinde Petrol-İş’e üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarılan 75 işçiden 58 işçi işe iade davasını kazandı. Ancak işveren 58 işçiden 20’sine işe başvuru çağrısı yaptı.
05.07.2005

YARGI KARARLARINI UYGULAMAYAN TEKLAS VE TEKSİLİKON İŞVERENİ SUÇ İŞLİYORİşe iade davasını kazanan üyelerimiz baskı ve tehditle iş başı yaptırılmıyorAynı şahsa ait olan ve Gebze’de faaliyet gösteren Teklas ile Teksilikon işyerlerinde Petrol-İş’e üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarılan 75 işçiden 58 işçi işe iade davasını kazandı. Ancak işveren 58 işçiden 20’sine işe başvuru çağrısı yaptı. İşe başvuru çağrısı yapılan ve işe başvuran üyelerimiz ise işveren vekillerinin baskı ve tehditleri sonucu ya şirketlerden ayrılmaya zorlanıyor ya da çalıştırılmıyor. Sendikamız 4 Mart 2004 tarihinde, sahibi aynı şahıs olan Teklas Kauçuk San. ve Tic. A.Ş ile TeksilikonTurizm Yat İşletmeciliği San. ve Tic. A.Ş. işyerlerinin Gebze’ye bağlı Muallim köyündeki işletmelerinde sendikal örgütlenmeye başladı. Çalışanların büyük bir çoğunluğu bir hafta gibi kısa bir süre içinde sendikamıza üye oldular. Daha ilk günden işçilerin sendikaya üye oldukları haberini alan işveren hemen çareyi işçi çıkartmakta buldu. İşveren her türlü baskı ve tehdit sonucu işyerine noter getirerek üyelerimizi istifaya zorladı. Bir kısım üyemizi ise performanslarını bahane ederek ilk günden işten çıkardı. Her geçen gün bu baskılar devam etti ama çalışanlar hiçbir şekilde baskılara boyun eğmeden üyeliklerini devam ettirdiler. Buna karşın işveren işçilere değişik suçlamalarda bulunarak, savunmalar alarak işten çıkarmaları sürdürdü ve toplam 75 işçinin işine son verildi. Petrol-İş Sendikası olarak tüm uzlaşmacı girişimlerimiz, işverenin cevap vermemesi nedeniyle sonuçsuz kaldı. Sendikamız tarafından Gebze İş Mahkemesi’nde açılan işe iade davalarında ise işten çıkarılan üyelerimizin 58’i bu davaları kazandı. İşverenin baskı ve tehditleri sürüyorTeklas ve Teksilikon işvereni davayı kaybetmesine rağmen işçilere baskı, dayatma ve tehditlerini sürdürüyor. İşe iade davasını kazanan 58 üyemizden 20’sini işe çağıran işveren, bu işçilerin ancak 9’una’sına işbaşı yaptırmış, 11 üyemizin ise çeşitli baskılarla işten ayrılmalarına neden olmuştur. İşveren, davayı kazanan diğer üyelerimize ise işbaşı yaptırmamakta direnmektedir. Teklas işvereni işe başlamak üzere çağrı yapılan işçilere akla hayale gelmeyecek baskılar uygulamakta, işçileri tehdit etmektedir. İşe iade davasını kazanan üyelerimizden Şükrü Opan, Bayram Selçuk, Halil İbrahim Altun ve Bayram Yıldırım, işverenin işe başlama çağrısı üzerine 21 Haziran’da işyerlerine gelmişlerdir. Teklas yetkilileri işyerindeki genel uygulamaya aykırı olarak, üyelerimizi defalarca aratarak, ayrı bir odada tutmuşlar, cep telefonlarına ve kimliklerine el koymuşlardır. Üyelerimize sözlü saldırılarda ve sataşmalarda bulunan bu işveren vekilleri, üyelerimizin aldıkları tazminatlarını derhal geri ödemelerini, aksi halde evlerindeki her şeye el konulacağını bildirmişlerdir. Bunu istemiyorlarsa önlerine konan metni imzalamaları istenmiştir. Bu baskılar sonucu can ve mal güvenliklerinden ciddi bir biçimde endişe duyan üyelerimiz önlerine konan belgeleri imzalamak zorunda kalmışlardır. Yine işe iade davalarını kazanan diğer üyelerimizden Suat Naç, Ali Güneş, Tufan Şentürk, Erol Çakılcıoğlu ve Ramazan Seyhan işverenin çağrısı üzerine işe başlamak için 29 Haziran tarihinde Teklas işyerine gelmişlerdir. Aynı Teklas yetkilileri işyerindeki genel uygulamaya aykırı olarak, üyelerimizi işyerinde ayrı bir odada tutmuşlardır. Bu şahıslar üyelerimize, “ Cehenneme hoş geldiniz, siz burayı güllük gülistanlık mı sanıyorsunuz, alın 4 aylık ücretinizi ve kendi isteğinizle ayrıldığınıza dair belgeleri imzalayın, çekin gidin” diyerek baskı uygulamışlardır. Bu üyelerimiz işyerinde daha önce yaşanan çeşitli darp ve yaralama gibi ilgileri olmayan olaylarla suçlanmış, Teklas yetkilileri, tek tek özel odalarda tutulan üyelerimizin üzerine yürüyerek korkutmaya ve yıldırmaya çalışmışlardır. Aynı şahıslar, üyelerimizden daha önce ödenen tazminatları derhal geri vermelerini istemişler, daha sonra bu istekten vazgeçerek mahsuplaşacaklarını bildirmişlerdir. Bu şahıslar üyelerimizin çalışmaları konusunda ısrar etmeleri halinde ise 4857 sayılı Yasa’nın 25/2. maddesine göre çeşitli bahanelerle bir süre sonra işten atacaklarını söylemişlerdir. Bu dayatmaları kabul etmeyeceğini söyleyen üyelerimiz Erol Çakılcıoğlu ve Ramazan Seyhan işveren vekillerince, işyeri dışına çıkarılarak işe başlatılmadı. Diğer üyelerimiz Ali Güneş ve Tufan Şentürk’e, işçilerin arasına sokulmayacakları, ayrı yemekhanede yemek yedirilecekleri ve ayrı servise bindirilecekleri ifade edilerek, bu şekilde bu üyelerimizin sürekli baskı altında tutulacağı söylenmiştir. Diğer üyelerimize yapılan uygulamalar ise gizliliğini korumaktadır. Söz konusu işveren vekilleri, işverenin diğer şirketi Teksilikon A.Ş’de de işe iade davalarını kazanan ve işe çağrılan üyelerimiz Muhsin Dağlı ve Raşit Kör’e aynı baskıları uygulamışlar ve tehdit etmişlerdir. İşe iade davasını kazanan üyelerimizden Ayhan Yıldırım, Bülent Genç, Murat Ongun, Ahmet Uğurlu, Sezgin Mustafaoğlu, Özcan Karakaya, Adem Kurt, Aytekin Kılıç ve Cemal Yılmaz da işe başvuru çağrısı alarak 4 Temmuz tarihinde işyerine gitmişlerdir. İşveren bu üyelerimizden de 3’ünü işe kabul etmemiştir. Diğer üyelerimize de baskı ve tehditler sürmektedir. Teklas ve Teksilikon işvereni suç işliyorİşverenin bu davranışı mahkeme kararının sendikal tazminata ilişkin hükmünü ortadan kaldırmaya yönelik olup kabulü mümkün değildir. Yapılanlar son derece onur kırıcı olup, temel insan haklarına aykırı, ayrıca yeni yürürlüğe giren Türk Ceza Yasası’nın 117 ve 118’inci maddelerine göre de suç teşkil etmektedir. Sendika olarak işvereni, genel hukuk kurallarına ve kesinleşmiş mahkeme kararlarına saygı göstererek suç oluşturan bu uygulamalardan vazgeçmeye davet ediyoruz. Sendikamız, işverenin ve işveren vekillerinin bu tür hukuk dışı uygulamalardan vazgeçmemeleri halinde her türlü yasal yola başvuracaktır. Petrol-İş, üyelerimize yapılan hukuk dışı uygulamadan, işveren vekilleri hakkında hakaret, sövme, çalışma özgürlüğünün engellenmesi ve sendikal nedenlerle baskı ve iş aktinin feshinden dolayı Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunacaktır. İşçiler yasal haklarını kullandılar Sendikamız Petrol-İş, Teklas ve Teksilikon işverenine buradan bir kez daha seslenmektedir:“Artık işçilere uyguladığınız baskı, tehdit ve zulümden vazgeçin. Bu inadı sürdürmenizin ne işyerine ne de işçilere bir yararı vardır. Sendikamızla diyaloğa geçin, sorunları birlikte çözelim. Üstelik bu uygulamalarınızdan üyesi olduğumuz uluslar arası kuruluşlar ve sendikalar da haberdardır. Uygulamalarınız uluslar arası bu örgütler, sendikalar tarafından da incelemeye alınmıştır. Bu işçiler sendikamızda örgütlenirken, Anayasanın 51. maddesindeki ve İş Kanunu’nun 18. maddesinin a ve b bendlerindeki haklarını kullandılar. Ayrıca uluslararası sözleşmelere göre bütün çalışanlar sendika kurma, sendikaya üye olma hakkına sahiptirler. Bu haklarını kullanan işçiye işverenin cevabı, işçileri işten atmak, işçinin haklılığını gösteren yargı kararlarına rağmen baskı, tehdit ve zulüm olmamalıdır. Verilen mücadele salt sendikal mücadele değil, aynı zamanda bir demokrasi mücadelesidir. Teklas ve Teksilikon işvereni, işçilerin Anayasa’dan, yasalardan, uluslar arası sözleşmelerden doğan örgütlenme özgürlüğünü engelleyemez, çalışma özgürlüğüne set çekemez. Sendikamız Petrol-İş, Teklas ve Teksilikon çalışanları ile bu işyerlerindeki sendikal örgütlenme mücadelesini vermeye devam edecektir, bunda kararlıdır.”Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Petrol-İş SendikasıMerkez Yönetim Kurulu Fotoğraflar