• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

YARGI, REKABET KURUMU BAŞKANLIĞI’NIN İTİRAZINI REDDETTİ

Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, Danıştay 10. Dairesi’nin kararına itiraz eden Rekabet Kurumu Başkanlığı’nın itirazını reddetti. Danıştay 10. Dairesi 24 Haziran tarihinde, Tüpraş’ın satışına izin veren Rekabet Kurulu kararının yürütmesini durdurmuştu. 

 

22.10.2004

Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, Danıştay 10. Dairesi’nin kararına itiraz eden Rekabet Kurumu Başkanlığı’nın itirazını reddetti. Danıştay 10. Dairesi 24 Haziran tarihinde, Tüpraş’ın satışına izin veren Rekabet Kurulu kararının yürütmesini durdurmuştu. 

 

Yargı Tüpraş’ın satışına rekabet açısından da onay vermedi. Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, Danıştay 10. Dairesi’nin kararına itiraz eden Rekabet Kurumu Başkanlığı’nın itirazını reddetti. Danıştay 10. Dairesi 24 Haziran tarihinde, Tüpraş’ın satışına izin veren Rekabet Kurulu kararının yürütmesini durdurmuştu. Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu’nun verdiği karar ile  Rekabet Kurulu kararının yürütmesinin durdurulması kesinleşmiş oldu. Bundan sonraki süreçte ise sözkonusu dava dosyası Danıştay 10. Dairesi’ne geri dönecek ve Danıştay 10. Dairesi davayı esastan karara bağlayacak.

 

Sendikamız, Tüpraş’ın yüzde 65,76 oranındaki kamu payının Efremov Kautschuk GmbH şirketine blok satış yöntemiyle devri işlemine onay veren Rekabet Kurulu kararının iptali ve dava sonuna kadar yürütmenin durdurulması istemiyle dava açmıştı. 16.02.2004 tarihinde Danıştay 10. Dairesi’nde açılan davanın ilk aşamasında Mahkeme, Tüpraş’ın satışına izin veren Rekabet Kurulu kararının yürütmesini durdurmuş, bunun üzerine de Rekabet Kurumu Başkanlığı Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu’na bu karara karşı itirazda bulunmuştu.

 

Danıştay 10. Dairesi , Rekabet Kurulu kararında yürütmeyi durdurma  gerekçesini, dava konusu işlemin dayanağı olan satış işleminin hukuken bulunmadığına dayandırmıştı. Çünkü Sendikamızın açmış olduğu bir başka dava sonucunda, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB)  İhale Komisyonu kararı 2 Haziran 2004 tarihinde Ankara 10. İdare Mahkemesi’nce iptal edilmiş ve ÖİB’nin bu karara karşı, Danıştay 10. İdare Mahkemesi’nde açtığı iptal davasında yürütmeyi durdurma istemi 22 Haziran 2004 tarihinde reddedilmişti.

 

 

REKABET KURULU KARARINA NEDEN İTİRAZ EDİLMİŞTİ ?

 

Petrol-İş Sendikası’nın, açtığı söz konusu davada Rekabet Kurulu kararlarına ilişkin olarak itirazları şu şekilde olmuştu:

 

1. Rekabet mevzuatına göre değerlendirilmesi yapılacak şirketin kimliğinde belirsizlik

 

13. 1. 2004 tarihinde yapılan ihaleye Efremov Kautschuk GmbH ve Anadolu Ortak Girişim Grubu olmak üzere iki şirket teklif vermiştir. Ancak;

 

  • Rekabet Kurulu’na, ihaleyi kazanan Efremov şirketinin yüzde 49 payına sahip Virgin adalarında kurulu Renix finans şirketi hakkında bilgi verilmemiş,

  • Efremov’un hakim ortağı olarak ileri sürülen Tatneft ile ilgili inceleme yapılmamış,

  • İhale ile hiçbir hukuki bağı olmadığı halde alıcı ortak olarak ilan edilen Zorlu Holding A.Ş hakkında hiçbir değerlendirmede bulunulmamıştır.

Dolayısıyla Rekabet Kurulu’nun gerçek durumu değerlendirmediği ve kimliği belirsiz bir şirket üzerinden verilen bu onay kararının, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun’un 7. ve 27. maddeleri uyarınca hazırlanan 1997/1 sayılı Tebliğ’in 7. maddesine aykırı olduğu görülmektedir.

 

2. İzin başvuru süreci 1998/4 sayılı Tebliğ hükümlerine aykırıdır

 

Söz konusu tebliğin 6. maddesi hükmü gereği, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın (ÖİB) ihaleye teklif veren tüm şirketlerle ilgili bilgileri tek tek bağımsız dosyalar halinde Rekabet Kurumu’na göndermesi şarttır. Oysa ÖİB, ihale sonrasında sadece Efremov şirketine ilişkin bilgileri ve eksiklikleri olan belgeleri göndermiştir. Anadolu Girişim Grubu’na ilişkin dosya Kurum’a sunulmamıştır.

 

3. Kamu yararına aykırılık

 

Tüpraş rafinaj sektöründe yüzde 86 pay ile kamu tekeli konumundadır. Kamu payının blok satış yöntemiyle özelleştirilmesi kamu tekelini özel tekele dönüştürecektir. Kamu tekelinin bir başka devletin sahibi olduğu şirkete devri ile özel tekele dönüşmesinin sonuçları Rekabet Kurumu’nca değerlendirilmemiştir. Bu yüzden kamu yararına uyarlık bulunmamaktadır.