• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

1 MAYIS'TA ALANLARDAYIZ

YAŞASIN 1 MAYIS!

Petrol-İş Sendikası Merkez Yönetim Kurulu yayınladığı açıklama ile tüm emekçilerin ve üyelerimizin 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutladı.

29.04.2016

Merkez Yönetim Kurulu tarafından 1 Mayıs ile ilgili yapılan açıklama aşağıdadır:

1 Mayıs, dünyada ve ülkemizde işçi sınıfının birlik, dayanışma ve mücadele günüdür. İnsanca yaşamak ve daha güzel bir gelecek için çalışan, alınteri döken milyonlarca emekçinin bayramıdır. Emeğin sesini birlik ve dayanışma duygularıyla yükseltme günüdür.

Bundan 130 yıl önce Amerikalı işçilerin 8 saatlik işgünü talebiyle 1 Mayıs'ta başlattıkları eylemler, tüm dünyada küresel bir mücadele gününün ilk kıvılcımı olmuştur.

O günlerden bugüne, emekçilerin haklarını genişletmek ve daha iyi bir yaşam için verdiği mücadelede nice bedeller ödenerek ciddi kazanımlar elde edilmiştir.

Ancak sermayenin çıkarları doğrultusunda işçi sınıfının kazanılmış tüm hakları yine tehdit altındadır. Dünyada ve ülkemizde çalışanların yaşam ve çalışma koşulları zorlaşmaktadır. Haklarımıza dönük yeni saldırılar gündemdedir.

İşçilerin ve sendikaların bu saldırılara karşı mücadele etmek ve örgütlülüğünü güçlendirmekten başka yolu yoktur. Bu mücadelenin başarısı ise 1 Mayıs'ın ruhuna uygun bir şekilde birlik ve dayanışmadan geçmektedir.

1 Mayıs'ta özel istihdam bürolarına geçici iş ilişkisi kurma yetkisinin verilmesi ve kıdem tazminatı hakkımızın fon hesabına devredilmesi girişimlerine karşı sesimizi yükselteceğiz. Bu düzenlemeler, işçi sınıfının ve sendikaların kırmızı çizgisidir.

1 Mayıs'ta geçici, güvencesiz, sendikasız, esnek ve düşük ücretli çalışmaya, iş cinayetlerinin artmasına karşı çıkacağız. Özel sektörde ve kamuda taşeron çalışmanın kaldırılmasını isteyeceğiz.

Emekçileri işsiz bırakan ve yoksullaştıran sermaye yanlısı talan politikalarına dur diyeceğiz.

İşçiyiz, emekçiyiz, onurumuzla ve insana yaraşır bir şekilde çalışmak istiyoruz.

Grev, örgütlenme ve toplu sözleşme gibi sendikal haklarımızı özgürce kullanmak istiyoruz. İnsanca yaşayabileceğimiz bir ücret ve sosyal haklar talep ediyoruz.

1 Mayıs'ta bu talepler doğrultusunda, işçi-işsiz, kamu-özel, işçi-memur, taşeron-kadrolu, beyaz yakalı-mavi yakalı, kayıtlı-kayıtdışı ayrımı yapmadan, tüm emekçiler birlik içerisinde sesini yükseltmeli, örgütlü gücünü göstermelidir.

Petrol-İş, 1 Mayıs'ta Çanakkale ruhuna uygun olarak ve bugün ihtiyaç duyduğumuz birlik ve beraberlik duygusuyla, başta Çanakkale'de olmak üzere ülkemizin dört bir yanında kitlesel bir şekilde alanlarda olacak, emeğin taleplerini dile getirecektir.

Emeğin birlik, dayanışma ve mücadele günü tüm emekçilere kutlu olsun!

Yaşasın 1 Mayıs!

Petrol-İş Sendikası
Merkez Yönetim Kurulu