• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Yaşasın 1 Mayıs

01.05.2008

1 Mayıs Birlik, dayanışma ve mücadele günü, tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de kutlanıyor. Ama biraz farklı kutlanıyor. Sebebine gelince dünyada kutlanışı ile ülkemizdeki kutlanışı arasındaki en bariz farklardan biri ülkeyi yönetenlerin bunu hazmedememeleri ve evrensel bir bayram olan 1 Mayıs’ı kabul edememeleridir. Bu nedenledir ki 1 Mayıs’ı kutlamak isteyenlerle yönetenler arasında hep mücadele ve yer yer kavgalar olmuştur. Hazımsızlık dedik, bunun somut örneği 1977 de Taksim de kutlanan 1 Mayıs’tır. Çalışanların büyük bedel ödediği ve olayları yaratanların aradan 21 yıl geçmesine rağmen olayların faillerinin ortaya çıkartılmamasıdır. Bu olaylardan birkaç yıl sonra 12 Eylül darbesi bir kısım sendikaların kapatılması ve sessiz bir sürecin ardından tekrar 1 Mayis’ların kutlanmaya başlaması takip etmiştir. Çalışanlar için 1 Mayıs’ların tekrar Taksimde kutlanma arzuları öne çıkmıştır. Fakat hükümetler tarafından bırakın karşı durmayı ve kutlamalara izin verilmeyişi şöyle dursun, insanlarımıza hep korku kültürü aşılamaya çalışılmış ve 1 Mayıs’larda meydana gelen olumsuzluklar hep gözler önüne serilmiştir. Baskılarla ve yaşanan şiddet olaylarıyla çalışanlarımız ve halkımız yıldırılmak ve korkutulmak istendi. Tüm bu baskılara ve yıldırmalara rağmen çalışanlarımız ve sendikalar uzun yıllar birlikte, bazen de ayrı ayrı meydanlarda 1 Mayıs’ları kutlamışlardır..

2008 yılında SSGSS’nın yasallaşması sürecinin, Emek Platformu’nun bir araya gelmesini sağlaması, 1 Mayısı Hak-İş hariç birlikte kutlamayı (Türk-İş, Disk ve Kesk) beraberinde getirmiştir. Ancak gerek kendi aralarında, gerekse konfederasyonların kendi içindeki bazı anlaşmazlıklar 1 Mayıs’ın birlikte kutlanmasına gölge düşürdü. Bunu fırsat bilen hükümette bundan yararlanarak 1 Mayıs’ın Taksim’de kutlanışına sadece karşı kalmadı, şiddetli bir şekilde bastırmayı, baskı ve şiddete maruz bırakmayı tercih etmesi ülkemizde olduğundan daha fazla tepkiyi uluslararası kamuoyundan almasına sebep oldu. Yaşanan bu olayları çalışanlarımız kesinlikle hak etmediği gibi tüm Dünyada eşine rastlanmamış olaylara tanık olduk. Yaşanan bu olayları çalışanlar ve sendikalar olarak şiddetle protesto ediyor ve kınıyoruz.

İstanbul’da bunlar yaşanırken, izinli gösteri ve miting düzenlenen Ankara’da da durum İstanbul’dan farklı değildi. Tüm olaylar yazılı ve görsel medyanın gözleri önünde oldu. Ama ne yazık ki bir kısım medya olaylardaki tek yanlı tutumunu sergilemekten kendini alıkoyamadı ve sadece birtakım çalışanımızın polisin orantısız güç kullanımından dolayı canını kurtarma çabalarını, güvenlik güçlerine karşı gelinmiş gibi göstermeleridir. Halbuki Türkiye’nin birçok yerinde gerçekten bayram şeklinde geçen 1 Mayısı göstermediler. Bunlardan en önemlisi ve görkemlisi emek ve emekçi yatağı olan Gebze’de yapıldı.

1989 yılından kurulan ve bugüne kadar farklılıklarımızı değil, ortak noktalarımızı birlikte paylaşan ve bu anlayışla günümüze kadar gelen bir sendikal birliğimiz var. Yine bu yıl sendikalar birliğimizin ortak kararıyla bu yılki 1 Mayısı Gebze’de kutlama kararı almıştır. Bu karar doğrultusunda Gebze’de görkemli bir kutlama gerçekleştirilmiştir. Bu kararı almamıza vesile olan olaylardan en önemlisi, bir emek ve emekçi kenti olan Gebze’mizi, çalışanlarımızı ve tüm halkımızı 1 Mayıs gibi evrensel bayramdan mahrum etmemek olmuştur. O nedenledir ki biz kararımızı Taksim olaylarından önce aldık. Burada asil amaçlardan bir başkası yıllardır Gebze’de 1 Mayıs’ları kutlayarak, halkımızla bütünleşen çalışanlarımızı buluşturmak hedefimiz olmuştur. Bu nedenle daha fazla çalışanımızı 1 Mayıs’a katmak ve Gebze halkına 1 Mayıs’ı yaşatmak oldu. Gebze’de kutlanan 1 Mayıs’lar ülkemizin diğer yerlerinde olmadığı gibi tüm Emek Platformu bileşenlerinin kutladığı bir bayrama dönüştürdük. Yürüyüş boyunca halkımız balkonlarda ve yol kenarlarında alkışlarla destek verdi.

Emniyet birimlerinin hiçbir engel göstermediği sadece güvenlik adına destek verdiği bir kutlamayı yaşadık. Başta İstanbul’daki olayların protesto eden bildirinin okunmasından sonra, ortak 1 Mayıs bildirisi, şiirler okundu ardından müzik ve halayların çekildiği yürüyüş boyunca bol bol sloganların atıldığı ve yaklaşık 5000 nin üzerinde katılımcının katılımıyla 1 Mayıs kutladık.

Bu kutlama gerek halkımıza gerekse çalışanlarımıza verilmek istenen korku sendromundan kurtardığımıza inanıyoruz. Gerçekten çalışana ve halkımıza güven veren ve sevilen bir 1 Mayıs yaşattık. Katılan tüm sivil toplum örgütleri, sendikalar, siyasi partiler, çalışanlar ve emniyet görevlileri tarafından yapılan bu organizasyon nedeniyle Sendikalar Birliğine teşekkür edildi. Artık 1 Mayıs’ların tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizin her yöresinde huzur içinde kutlanmasını diliyoruz. Bu tip kutlamalardan gerek siyasal iktidar gerekse sendikalar gereken dersleri çıkartmalıdırlar. Dünyanın en geniş katılımlı birlik, dayanışma ve mücadele gününü hiç kimse belirli alanlarla sınırlayamaz ve yasaklayamaz. O nedenledir ki 1 Mayıslar emekçilerin olduğu her yerde kutlanmalıdır.

Yaşasın 1 Mayıs…!

Süleyman Akyüz

Petrol-İş Sendikası Gebze

Şube Başkanı