• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Her Alanda Eşitlik Sendikayla Gelecek

Yaşasın 8 Mart, Yaşasın Mücadelemiz!

8 Mart Kadınların Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü sendikamız Genel Merkezinde kutlandı. Kutlamaya Genel Merkez Yöneticilerimiz ve şubelerimizin örgütlü olduğu işyerlerinden temsilci ve üyelerimiz katıldı.

09.03.2024

Kadınların uluslararası düzeydeki mücadelesini ve dayanışmasını ortak bir platforma taşıdığı, tüm dünyadan kadınların iş yaşamındaki ve toplumsal yaşamdaki ayrımcılığa dikkat çektiği 8 Mart, Petrol-İş’in örgütlü olduğu her işyerinde, şubelerde ve Genel Merkez’de yapılan etkinliklerle kutlandı.

Genel Merkezde yapılan ve sendikamız kadın çalışanlarının da izinli sayılarak katıldığı etkinlikte yaklaşık 200 kişi yer aldı. Sendikamız Genel Merkez Yönetimi de programı takip ederek kadın üyelerimizin sendikal mücadeleye bakışı, çalışma yaşamındaki sorunlarını, sendikadan taleplerini not aldı.

Etkinlik saat 11.00’de başladı. Sendikamız Kadın Servisi Uzmanı Selgin Zırhlı Kaplan tarafından yapılan hoş geldin konuşması ardından, Genel Başkan Süleyman Akyüz açış konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edildi.

Genel Başkan Akyüz konuşmasına bu seneki 8 Mart’ta Petrol-İş’in şiarının “Her alanda eşitlik sendikayla gelecek” olduğunu belirterek başladı. Sendikal örgütlülük ve kadın mücadelesinin ortak yürütülmesi gerektiğine dikkat çeken Akyüz, “Örgütsüz işyerlerinde çalışan kadınların tek sorunu düşük ücretler değil. Bu işyerlerinde kişilik haklarına, kadınlık onuruna yönelik saldırılar da söz konusu. Şiddet, mobbing, ayrımcılık her türlü baskı var. Kadınlar hakkını aramaya ve sendikalaşmaya karar verdiklerinde uğradıkları zulmü biliyoruz. Bu mücadele hiç bitmeyecek, her işyerine sendika girinceye dek mücadelemiz sürecek.” dedi. 

Konuşmasının devamında, “Bir sendika, kadın üyelerini sadece 8 Mart’tan 8 Mart’a hatırlıyorsa, onu koruyacak, güçlendirecek toplu sözleşme hükümleri; eşitliği sağlamak ve şiddeti önlemek için tüzük maddeleri, toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik politikaları yoksa; kadın üye oranının azlığını bahane ederek buna yönelik eğitimler, etkinlikler yapmıyorsa 8 Mart’ta söylenen güzel sözlerin, kutlamaların içi boş kalır. Petrol-İş Merkez Yönetimi olarak bugüne dek bunları yerine getirdik, pek çok alanda ilklere imza attık. Bundan sonra daha da geliştirerek bu çabamızı sürdüreceğiz. Sendikalı bir işyerinde çalışmanın, Petrol-İş üyesi olmanın kadın işçiler için ne anlama geldiği, bugün konuşulan konular arasında olacak.” dedi.

Genel Başkanımız konuşmasını 8 Mart’a ve Petrol-İş’e yaraşır bir etkinlik olması, tüm kadın üyelerinin sorunlarını anlattığı, bu sorunlara çözüm üretecek fikirlerin ortaya çıkması dileğiyle sonlandırdı.

Genel Başkan Süleyman Akyüz’ün konuşmasının ardından 8 Mart'ın düzeltilmiş tarihçesinin anlatıldığı slayt gösterisi yapıldı ve sonrasında Petrol-İş'in örgütlü olduğu işyerlerinden kadınların konuştuğu, dertleştiği, taleplerini ve sendikalı olmaktan duydukları memnuniyeti paylaştıkları "Kadınız, Petrol-İş'liyiz, Söyleyecek Sözümüz Var!" bölümüne geçildi.

Etkinliğin öğleden sonraki bölümünde sendikamızın yetmiş dört yıllık tarihinde kadın işçilerin öne çıktığı grev ve direnişlerden görüntülerin yer aldığı "Bereç'ten Burda Bebek'e, Petrol-İş Direnişlerinden Kadınlar" başlıklı slayt gösterisi, ardından son dönemde öne çıkan Pas South ve Burda Bebek'ten direnişçi kadınlar söz aldı, neden örgütlenmeye çalıştıklarını, başarı ve başarısızlıklarıyla direniş sırasında yaşadıklarını paylaştılar.

8 Mart programında onlarca farklı işyerinden kadın üyemiz çalışma yaşamında karşılaştıkları sorunları ve mücadele deneyimlerini katılımcılarla paylaştılar. Ayrıca sendikadan beklenti ve taleplerini de Genel Merkez Yönetimine ilettiler. Oldukça verimli geçen etkinlikte kadın üyelerimiz sendika çatısı altında kendilerini güvende hissettiklerini, işyeri temsilcilikleri ve şubeleri aracılığıyla karşılaştıkları sorunlara çözüm bulabildiklerini aktardılar. Ev ve çalışma hayatını birlikte yürütmenin zorluğuna da değinen kadınlar özellikle çocuk bakımı konusunda zorlanıldığını, kreşin asli bir ihtiyaç olduğunun altını çizdiler.

Saat 11.00’de başlayan etkinlik saat 17.00’de sona erdi.