• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Genel Başkan Süleyman Akyüz Metal Sendikalarının Ortak Basın Toplantısında

Yaşasın İşçilerin Birleşik Mücadelesi!

Petrol-İş Genel Başkanı Süleyman Akyüz 7 Ocak 2020 tarihinde İstanbul Taksim’de IndustriAll Avrupa Sendikası Genel Sekreteri Luc Triangle’nin de hazır bulunduğu Türk Metal, Birleşik Metal-İş ve Özçelik-İş sendikalarının ortak basın toplantısına katıldı.

07.01.2020

Türkiye’de metal sektöründe yaklaşık bir buçuk milyon işçi çalışıyor. Sözleşme görüşmeleri 130 bin işçi adına Türk Metal, Birleşik Metal-İş ve Özçelik-İş sendikaları ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile aylardır devam ediyor.

Üç sendika ile MESS arasında yürütülen görüşmeler sonuçsuz kaldı, sözleşmenin temelini oluşturan işçilerin insan onuruna yakışır ücret talepleri ve 2 yıllık sözleşme süresi işveren tarafından kabul edilmedi ve müzakereler uyuşmazlıkla sonuçlandı.

Daha sonraki arabulucu sürecinde de bir ilerleme sağlanamadı.

İşte bütün bu süreç sonunda grev kararının alınacağı Metal Grup Toplu İş Sözleşme sürecinde üç metal sendikası ortak bir basın toplantısı düzenledi. Sendikamız Petrol-İş’in de üyesi olduğu IndustriAll Avrupa Sendikası Genel Sekreteri Luc Triangle ve Türkiye’den Industriall Avrupa Sendikasına üye sendika yöneticilerinin de katıldığı toplantı MESS’e karşı metal sendikalarıyla ve metal işçileriyle bir dayanışma niteliğindeydi.

Türkiye’de yıllar sonra bütün ayrılıkları ve farklı konularda farklı tutumlarına rağmen işçilerin talepleri doğrultusunda üç metal sendikasının bir araya gelmesi ve işverene karşı işçilerin hakları için ortak mücadele kararı alması ve buna yönelik birlikte harekete geçmesi büyük önem taşıyor.

Petrol-İş Genel Başkanı Süleyman Akyüz daha bir ay önce yapılan Türk-İş’in son kongresindeki konuşmasında birleşik emek mücadelesine büyük yer vermişti. Akyüz, Türk-İş Kongresindeki konuşmasında hem yereldeki şubeler düzeyinde hem de ülke çapında konfederasyonlar düzeyinde ortak mücadelenin ne kadar önemli olduğuna ve bu yönde atılacak her adımın Türkiye’de işçilerin haklarını almada önemli bir kilometre taşı olacağına değinmişti. İşte metal iş kolunda bugün yaşanan da aslında işkolu düzeyinde bunun hayata geçmesi bağlamında bir adım olarak görülebilir. Petrol-İş Sendikası da bu ortak mücadeleyi desteklemektedir.

Hem ülkemiz hem de dünya tarihi birleşik sendikal mücadelenin başarılı örnekleri ile doludur. Birleşe birleşe kazanacağız sloganı da bu deneyimlerden süzülüp gelmektedir.

Petrol-İş Sendikası her zaman hakları için mücadele eden işçilerin yanında olmaya, bütün işçilerin hakları için ortak mücadeleyi savunmaya ve birlikte mücadele etmeye devam edecektir.