• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Yaşasın İşçilerin Uluslararası Birliği

Yunanistan İlaç İşçileri Sendikası Kongresi 18-19 Aralık 2021 tarihlerinde Yunanistan’ın başkenti Atina’da yapıldı. Kongreye davetli olarak Petrol-İş Sendikası Genel Başkanı Süleyman Akyüz, Petrol-İş Genel Mali Sekreteri Erhan Yakışan ve Dış İlişkiler Uzmanı Rıza Köse katıldı.

20.12.2021

Toplantı, 18 Aralık 2021 sabahı Yunanistan İlaç İşçileri Sendikası Başkanı Yiota Tavoluari’nin açılış konuşması ile başladı. Divan oluşturulmasının ardından Yunanistan İlaç İşçileri Sendikası’nın genel politikaları ve ilaç sektöründeki gelişmeleri anlatan bir sunum yapıldı.

Yaşasın Uluslararası Dayanışma

Ardından davet edilen konukların konuşmalarına geçildi. Toplantının bu bölümünde bir konuşma yapan Petrol-İş Genel Başkanı Süleyman Akyüz iki ülke işçilerinin sorunlarının da, bu sorunların çözümlerinin de ortak olduğunu vurguladı. Bu sorunlara karşı ortak mücadelenin ve dayanışmanın öneminin altını çizen Akyüz, özellikle ilaç sektöründeki çokuluslu şirketlere yönelik  birlikte politika üretmenin daha etkin olacağını belirtti. İki ülkenin de işçilerinin çıkarlarının ortak olduğunu söyleyen Akyüz, sözlerini: “Yaşasın ilaç işçilerini birlik ve mücadelesi!” diyerek sonlandırdı.

Kongrenin devamında sekretarya raporu sunuldu ve mali rapor sunularak aklandı. Delegeler yaptığı konuşmalarla Yunanistan İlaç İşçileri Sendikası’nın gelecek üç yılki politikalarının oluşturulmasına katkıda bulundular.

Kongreye Dünya Sendikalar Federasyonu (DSF) adına katılan Petros Petrou,  kongre arasında Petrol–İş Genel Başkanı ve Petrol-İş Genel Mali Sekreteri ile bir görüşme yaptı. Görüşmede DSF’nin yapısı ve işleyişi, bölge ve altbölge temsilciliklerinin çalışmaları üzerinde duruldu.

Yunanistan İlaç İşçilerinin Kongre seçimleri ise 19 Aralık’ta gerçekleşti. Mevcut Genel Başkan Yiota Tavoluari yeniden sendikanın Genel Başkanı seçildi.