• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Petrol-İş Sendikası ile Romanya Petrokimya İşçileri Sendikası Arasında İşbirliği:

Yaşasın İşçilerin Uluslararası Dayanışması!

Petrol-İş Sendikası Genel Başkanı Süleyman Akyüz ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Rıza Köse 21-23 Haziran tarihlerinde hem Romanya Petrokimya İşçileri Sendikasının düzenlemiş olduğu konferansa katıldı hem de bu sendika ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

27.06.2022

Her 4 yılda seçimli bir Kongre yapan Romanya Petrokimya İşçileri Sendikası diğer 3 yıl, yılda bir kez düzenli olarak delegelerle seçimsiz konferanslar düzenliyor. Bu konferanslarda sendika merkez yönetimi yıl boyu yaptığı faaliyetleri sunuyor ve delegelerle birlikte gelecekte nasıl bir politika izleyeceklerine karar veriyor.

Romanya Petrokimya İşçileri Sendikası Genel Başkanı Petre Tancau’nun daveti üzerine Romanya’nın Köstence kentinde gerçekleştirilen Konferansa katılan Petrol-İş Genel Başkanı Süleyman Akyüz konferansta bir de konuşma yaptı.

Bugün gelinen noktada bütün dünya işçilerinin sorunlarının ortak olduğunu vurgulayan Akyüz, sermaye sınıfının neden olduğu krizin faturasını işçilerin ödemesine izin vermeyeceklerini, bunun için sadece ülkelerin sınırlarındaki işçilerin değil bütün ülkelerin işçilerinin birlikte ortak mücadele vermesi gerektiğini ve savaş ve kriz koşullarında işçilerin uluslararası dayanışmasının önemli olduğunu vurguladı. Akyüz, kültürel olarak da birbirine çok yakın iki ülke sendikaları arasındaki dayanışma ve işbirliğinin derinleştirilmesi gerektiğini, gelecekte iki ülke sendikaları arasında eğitim ve kültürel alanda çalışmaların yapılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Romanya Petrokimya İşçileri Sendikası İşçileri Genel Başkanı Petre Tancau ise yaptığı konuşmada kapitalizmin küresel düzeyde her alanı kontrol etmeye çalıştığını, sermaye sınıfının gerçekleştirilen özelleştirmelerle bütün dünyayı sendikaların ve kamunun denetiminden çıkarmaya çalıştığını vurguladı. Buna karşı emek hareketinin de küresel ve bölgesel işbirliklerine gitmesi gerektiği, bu işbirliklerini somut çalışmalarla ortaya koyması gerektiğini söyledi. Tancau, Petrol-İş Sendikası ile ileride kültürel ve sendikal alanda deneyimlerin paylaşılmasına yönelik eğitim işbirliği anlaşması yapmak istediklerini belirtti.

Konferans öncesinde ve sonrasında yapılan ikili görüşmelerde özellikle petrokimya sektörü ve rafineri alanlarında iki sendika arasındaki işbirliğinin nasıl geliştirileceğine yönelik teknik görüşmeler yapıldı.