• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

29 Aralık Milas Mitingi'nde direnişçi işçilerin yanında olacağız

YATAĞAN İŞÇİSİ YALNIZ DEĞİLDİR!

Cumhuriyet tarihinin en büyük özelleştirme uygulamalarına imza atan hükümet, şimdi enerji üretim santrallerini ve bağlı maden sahalarını özelleştirmeye çalışmaktadır. Birçoğu usulsüz ve şaibeli işlemlerle gerçekleştirilen özelleştirmelere yenileri eklenmek isteniyor.

26.12.2013

Bu doğrultuda Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK), Kemerköy, Yeniköy ve Yatağan Termik santralleri ile bu santrallerin kömür tedarik ettikleri maden sahalarının ve bu sahalarda üretim gerçekleştiren maden işletmelerinin özelleştirilmesine Ağustos ayında karar vermiştir.

Ancak hükümetin bu kararı, Muğla'da işçilerin kurduğu direniş çadırına çarptı. Söz konusu santrallerin ve bağlı maden sahalarının özelleştirilmesi planlarına karşı, santrallerde ve maden sahalarında çalışan işçiler 2013'ü bir direniş yılına çevirdi.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde Tes-İş ve Maden-İş'in Yatağan Şubelerinde örgütlü enerji ve maden işçilerinin başlattığı direniş 100. gününü geride bıraktı. 16 Eylül'de özelleştirme yağmasına karşı kurulan direniş çadırı ve ardından yaptıkları Ankara'ya yürüyüş dahil çeşitli eylemlerle, yurtsever enerji ve maden işçilerinin sesini tüm Türkiye duydu. Direnişçi işçilerin 9 Aralık'ta başlattığı dönüşümlü açlık grevi ise halen sürüyor.

Yatağan işçileri direnişleriyle sadece kendi işine ve ekmeğine değil, tüm Türkiye halkına ait olan kamu varlıklarına sahip çıkıyorlar. Özelleştirmenin bir ekonomik ve toplumsal yıkım olduğunu haykırıyorlar. Özelleştirme adı altında gerçekleştirilen yabancılaştırma ve işgal operasyonuna, ülkemizin bağımsızlığını savunarak direniyorlar.

24 Ocak 2014'te Yeniköy ve Kemerköy ile 10 Şubat 2014 tarihinde Yatağan termik santrallerinin ve bağlı maden sahalarının özelleştirme ihalelerine kadar eylemlerini sürdüreceklerini açıklayan işçiler 2013 yılını direnerek kapatacaklar. Muğla'nın Milas ilçesinde 29 Aralık Pazar günü Tes-İş ve Maden-İş Yatağan Şubeleri “Özelleştirmeye Karşı Emek ve Bağımsızlık Mitingi” düzenleyecekler.

Sendikal Güç Birliği Platformu (SGBP) olarak Yatağan işçisinin bu onurlu mücadelesinin yanında olduğumuzu belirtiyor ve 29 Aralık'ta gerçekleştirilecek “Özelleştirmeye Karşı Emek ve Bağımsızlık Mitingi”nde direnişçi işçilerle bir arada olacağımızı duyuruyoruz.

SGBP, bütün emekçileri ve emek dostlarını, Yatağan'da özelleştirmeye karşı direnen enerji ve maden işçileriyle dayanışmaya ve onlara güç vermeye, 29 Aralık'ta Milas'ta düzenlenecek mitinge katılmaya çağırıyor.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Mustafa Öztaşkın

Petrol-İş Genel Başkanı

SGBP Dönem Sözcüsü