• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Genel Merkez'de beş günlük program

Yeni dönem yönetici - temsilci eğitimleri başladı

Sendikamızın yeni dönem yönetici- temsilci eğitimleri 28 Kasım'dan itibaren sendikamız genel merkezinde başladı.

BASIN SERVİSİ
28.11.2011

Sendikamızın yeni dönem yönetici- temsilci eğitimleri 28 Kasım'dan itibaren sendikamız genel merkezinde başladı. Temsilci/yönetici eğitimleri Petrol-İş organlarında görev alan şube yönetim ve icra kurulu üyeleri, denetim ve disiplin kurulu üyeleri ile işyeri baştemsilci ve temsilcilerinin katıldığı beş günlük bir eğitim programı.

Bu programda sendika organlarında görev almış olanların görevlerini daha iyi yapabilmeleri için gerekli olan teorik bilgiler verilmekte ve pratik çalışmalar yaptırılmaktadır.

Ayrıca sendikamızın uzmanlık birimlerinin sorumlularınca tüm sendika servislerinin işleyişi ve yönetim organlarında görevli olanların bu birimlerden en etkin nasıl yararlanacakları da bu programlarda anlatılmaktadır.

Bu programda liderlik ve yöneticilik, planlama, işçi sınıfı tarihi, yakın dönem mücadele deneyimleri, ekonomi, toplu iş sözleşmesi, hukuk, örgütlenme, basın yayın, toplumsal cinsiyet, araştırma, bilgi işlem, uluslararası ilişkiler konusunda dersler verilmekte ve sendikamızın çalışmaları anlatılmaktadır.

Ayrıca eğitime katılan yönetici ve temsilcilerin toplumsal ve sendikal pratiklerini geliştirme konusunda grup çalışmaları yürütülmektedir. Böylece sendika organlarına yeni seçilenlerin pek çok konuda temel bilgi düzeyinde donanmaları temin edilmektedir.