• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Yeni Örgütlendiğimiz Oksa İşyerinde TİS İmzalandı

İstanbul 2 Nolu Şubemizin yeni örgütlendiği Oksa Kimya Sanayi A.Ş işyeri toplu iş sözleşmesi, 11 Ekim 2022 tarihinde sendikamız genel merkezinde yapılan toplantı neticesinde imzalandı.

11.10.2022

Oksa Kimya Sanayi A.Ş işyeri için toplu iş sözleşmesi görüşmeleri temmuz ayında başlamıştı. İstanbul 2 Nolu Şubemizin örgütlü olduğu Oksa işyeri için yaklaşık dört aydır devam eden tis müzakerelerinde sonuca ulaşıldı ve dün (11 Ekim) sendikamız genel merkezinde yapılan toplantı neticesinde TİS imzalandı.

Toplantıda Genel Başkanımız Süleyman Akyüz, Genel Sekreterimiz Salih Akduman, Genel Mali Sekreterimiz Erhan Yakışan, Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreterimiz Niyazi Recepkethüda, Genel Yönetim Sekreterimiz Ünal Akbulut, Oksa işyeri Genel Müdürü Halit Kayatürk, İK Direktörü Gonca Yılmaz, Tedarik Zinciri Direktörü Can Emre Uysal, İK Uzmanı Pınar Yazıtaş, Avukat Mehmet Bağcı, Avukat M.Mesut Enderin, Avukat Gözde Cantürk, İstanbul 2 Nolu Şube Başkanımız Engin Bedir, Şube Başkan Yardımcılarımız Muhammet Kayar ve Fikret Tiftik (Mali), Oksa işyeri temsilcimiz Tayfun Teymur ile sendikamız Toplu İş Sözleşmesi Uzmanı Melis Akkuzu yer aldı.
Sözleşmenin taraflara hayırlı olmasını dileriz.