• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Yeni Örgütlendiğimiz RBS Ravago’da TİS imzalandı

Gebze Şubemizin yeni örgütlendiği RBS Ravago İnşaat Yalıtım Ürünleri A.Ş işyerinde toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde, 6 Nisan Çarşamba günü anlaşma sağlandı.

07.04.2022

Gebze Şubemizin yeni örgütlendiği, RBS Ravago İnşaat Yalıtım Ürünleri A.Ş işyerinde toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandı. 6 Nisan Çarşamba günü genel merkezimizde gerçekleşen toplu iş sözleşmesi toplantısında, Genel Başkanımız Süleyman Akyüz, Genel Sekreterimiz Salih Akduman, Genel Mali Sekreterimiz Erhan Yakışan, Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreterimiz Niyazi Recepkethüda, RBS Ravago İK Sistemleri Ve İdari İşler Müdürü Erdi Çalışkan, Bordro Ve Özlük İşleri Müdürü Safiye Aktaş, İK  Personeli Sevinç Şahin, Organizasyonel Gelişim Müdürü Nurdan Elban, Gebze Şube Başkanımız Eyüp Akdemir, Başkan Yardımcılarımız Şivan Kırmızıçiçek, Dönmez Aytekin (Mali), RBS Ravago işyeri temsilcilerimiz Mustafa Dalgıç, Ümit Akbulut ile toplu iş sözleşmesi uzmanlarımız Tuğçe Kalyoncu ve Melis Akkuzu yer aldı.

İmzalanan toplu iş sözleşmesinin üyelerimize, sendikamıza ve RBS Ravago İşyerine hayırlı olmasını dileriz.