• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Yeterince tartışılmadığı için Brezilya Senatosu Petrobras tasarısının oylamasını erteliyor

Brezilya Senatosu, bir tasarının teknik komitelerde incelenmeden doğrudan genel oylamaya geçilmesini öngören acil işler prosedürü çerçevesinde, Petrobras'la ilgili yasa tasarısını oylamak için 30 Haziran'da toplandı. Yasa Petrobras'a tanınmış Pre-Salt petrol yataklarını işletme tekelinin kaldırılmasını öngörüyor. Ne var ki Senato, daha ayrıntılı bir tartışma gerektiği düşüncesiyle, oylamanın ertelenmesine karar verdi.

03.07.2015

IndustriALL Küresel Sendika Genel Sekreteri Jyrki Raina, Senato toplantısından birkaç saat önce senatörlere gönderdiği mektupta şöyle diyordu:

“Petrobras'ın karşı karşıya bulunduğu zorlukları aşacağı ve Brezilya'da sosyal adaletin ve demokrasinin gelişmesini sağlama görevini sürdüreceği kanısındayız. Sizlerden bu tasarıya karşı oy vermenizi istiyoruz.”

Tasarının onaylanması halinde, Petrobras artık Pre-Salt petrol yataklarında tek işletmeci olmayacak. Tasarıya ilişkin acil işler prosedürü 16 Haziran'da başladı. Senato'da oylama 30 Haziran'da yapılacaktı. Ne var ki oturumdakilerin birçoğu uygulanan prosedüre karşı görüş belirttiği ve daha kapsamlı bir tartışma yapılmadan oylamaya geçilmesini reddettiği için, oylama yapılmadı.

Oylamayı erteleme talebi sadece tasarıya karşı olan senatörlerden değil, tasarıdan yana olan senatörlerden de geldi. Her iki kesim de tasarının daha fazla tartışılmasını istedi.

Petrobras güçten düşürülmemeli, daha da güçlendirilmeli

Petrobras'a Pre-Salt petrol yataklarının işletilmesi tekelini tanıyan yasayı 2010'da Lula da Silva hükümeti çıkardı. Bu Brezilya halkı için önemli bir kazanımdı. Yasa, royaltilerin de sağlık ve eğitim planlarının ve diğer sosyal reform planlarının uygulanmasında kullanılmasını öngörüyordu.

Petrobras'ın işletme hakkı tekeline son vermeyi amaçlayan yasa tasarısı, önceki PSDP devlet başkanı adayı José Serra tarafından sunuldu. Tasarı, Atlantik Okyanusu'ndaki Pre-Salt derin deniz petrol yataklarındaki petrol kuyularını özelleştirmeyi öngörüyor. Buralarda Brezilya'nın en büyük ham petrol rezervleri yer alıyor.

IndustriALL, çokuluslu şirketlerin çıkarlarını gözeten ve Petrobras'ın söz konusu petrol yataklarındaki rolünü azaltan bu tasarıya karşıdır.

Jyrki Raina Senato'ya gönderdiği mektupta şöyle diyordu:

“IndustriALL Küresel Sendika, Petrobras'ın Brezilya'da ve bütün dünyada binlerce insana istihdam olanağı sağlaması nedeniyle, güçten düşürülmek yerine güçlendirilmesi gerektiği kanısındadır. Petrobras kamu mülkiyetinde kalmalı ve enerji egemenliğini, ekonomik gelişmeyi ve toplumsal ilerlemeyi güvence altına almalıdır.”