• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Sendikal Güç Birliği Platformu:

Yola devam ediyoruz

Türk-İş 21. Olağan Genel Kurulu seçim sonuçlarına ilişkin Sendikal Güç Birliği Platformu Dönem Sözcüsü Atilay Ayçin'in açıklamasını yayımlıyoruz.

12.12.2011

21. Türk- İş Genel Kurulu 8-11 Aralık tarihleri arasında yapılmış ve Mustafa Kumlu başkanlığındaki listenin kazanımıyla sonlanmış bulunmaktadır.

Sendikal Güç Birliği Platformu olarak, Türk-İş Genel Kurulu'na başından itibaren olabildiğince objektif bakmaya çalışmış ve değerlendirmelerimizi buna uygun yapmıştık. Yapmış olduğumuz tahlil ve tespitlerin yanı sıra, genel kurulun sonucuna ilişkin olarak gerçekçi önermelerde bulunmaya özen gösterdik.

Genel kurul öncesi, hatalı ve eksik bulduğumuz noktalara dikkat çekerek gerekli uyarılarda bulunarak genel kurulun eşit ve adaletli koşullar sağlanarak yapılmasının önemine değinmiştik. Bu uyarılarımıza rağmen tüzük maddesi ihlal edilerek şişirme üye sayısı üzerinden ödenen aidatlarla, şişirme delegenin genel kurula gelmesi önlenememiştir. Adaletsiz ve eşit olmayan şartlarda başlayan bir yarıştan, adaletli sonuç çıkmayacağını biliyoruz.

Sendikal Güç Birliği Platformu, Türk-İş Genel Kurulu'na endeksli bir oluşum olmadığını daha önceden açıklamış ve sonucu ne olursa olsun varlığını sürdüreceğini söylemişti, öyle de olacak. İlk kez genel kurul öncesi, işçilerle bölge toplantıları yapılmış, işçilerin öneri ve görüşleri genel kurula taşınmıştır.

Sendikal Güç Birliği, Türk-İş'te muhalefet anlayışının değişmesine yol açan uygulamaları, kürsüden yapılan konuşmaların içeriği ve genel kurul salonuna delegelerle birlikte taşımış olduğu heyecanla nitelik kazandırmıştır. Kısır liste tartışmaları dışına çıkarak, önermelerde bulunmuş, sınıf sendikacılığını öne çıkarmış sendika içi demokrasiye olan ihtiyaca değinerek güçlü sendikal harekete olan ihtiyacın altını kalın çizgilerle çizmiştir.

Kadına şiddet uygulamalarına karşı çıkılmasına vurgu yapılarak, tutuklu gazeteciler başta olmak kaydıyla, cezaya dönüşen uzun tutukluluk sürelerinin barış ve adalet duygularını yaraladığını söyleyerek bu uygulamalardan vazgeçilmesi çağrısında bulunmuştur.

Türk-İş ülke sorunlarına hiçbir ayırım yapmadan duyarlı davranması, devlet, patron ve hükümetlere eşit mesafede durarak, sınıfa karşı olan sorumluluğunun bilinciyle hareket etmesi gerektiğine vurgu yapılmıştır.

Konfederasyon çatısı altında bulunan sendikalara eşit davranılmalı, eylemlere sahip çıkmalı, kıdem tazminatı başta olmak kaydıyla haklarımıza yönelik saldırılarda, genel grev kararı almalı ve hayata geçirmelidir önerisini somutlaştırarak genel kurul kararına dönüştürmüştür.

Toplumsal muhalefetin ana nüvesini oluşturması ve demokrasi ve özgürlükler mücadelesinin içerisinde olarak tarihi misyonuna uygun davranması konusu hatırlatılarak, sessiz kalmak gibi bir lüksünün olmayacağı mesajı verilmiştir.

Sendikal Güç Birliği, Türk-İş Genel Kurulu'nda sergilemiş olduğu duruşuyla, verdiği mesajlarıyla tüm ülke sathına yayılmış, rüştünü ispatlamıştır.

1 Temmuz 2011 duyurusunda söylediği gibi, Türk-İş içerisindeki muhalif duruşunu devam ettirecek, sokaklarda birleşerek büyümesini sürdürecektir.

Türkiye bu harekete ihtiyaç duymaktadır, sendikal yapılar bu hareketin varlığını sürdürmesiyle sorunlarını aşacak ve güçlenecektir. Bu iradeyle, genel kurulu geride bırakarak önümüze bakmayı sürdüreceğiz.

Katkı sunan tüm gönül dostlarına, sınıf yandaşlarına teşekkür ediyoruz.

Atilay Ayçin
Sendikal Güç Birliği Dönem Sözcüsü