• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Yömser'de İşçilerin İşe İadesi Yapılsın

07.05.2018

Gebze Şubemizin yeni örgütlendiği Yömser Ambalaj işyerinde çoğunluk sağlanarak bakanlık müracaati yapılmış olup ve olumlu tespit geldiğinin işveren öncü işçileri iş akitlerini fesh etmiş, bunun üzerine fabrika önünde vardiya çıkışı üyelerimizle bir araya gelerek atıl işçilerin geri alınması için işverenden görüşme talebinde bulunulmuş ancak görüşme olmamıştır.Atılan işçilerin işe iadesi henüz gerçekleşmedi.