• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Yunanistan'ın ihtiyaç duyduğu şey yatırım ve sosyal haklara saygı

Sosyal korumanın ve iş yasalarının tahribi değil, yatırım, yenilenme ve sosyal haklara saygı Yunanistan'da büyümenin ve istihdamın toparlanmasının ana faktörleridir. IndustriALL Küresel Sendika ile IndustriAll Avrupa Sendikası yöneticilerinden oluşan dayanışma heyeti Atina'da Yunanistan işçileri ve sendikaları ile dayanışma içinde olduklarını açıkladı.

04.09.2015

IndustriALL Küresel Sendika ile IndustriAll Avrupa Sendikası'nın yöneticileri 28 Ağustos 2015'te Atina'ya bir dayanışma ziyaretinde bulundu. Her iki örgütün genel sekreterleri Jyrki Raina ve Ulrich Eckelmann ile birlikte genel sekreter yardımcıları Kemal Özkan ve Luc Triangle, Yunanistan Metal İşçileri Federasyonu, Yunanistan Enerji Federasyonu, Yunanistan Elektrik Teknisyenleri Federasyonu, Yunanistan Çimento İşçileri Federasyonu ve Yunanistan ulusal sendikal merkezi GSEE ile görüştü.

Yunanistan'da işçiler 2008'de ülkeyi vuran mali ve ekonomik krizden bu yana son derece zor zamanlar yaşıyor. Kamu açığı ve borcunun yüksek düzeylerde seyretmesi Yunanistan ekonomisini çökmenin eşiğine getirdi. Gereken mali yardım dayatılan ağır koşullar eşliğinde sağlandı.

Sonuç, Yunanistan'ın gayri safi yurt içi hasılasında yüzde 25 bir düşüş ve derin bir insani kriz oldu. Birkaç hafta önce Yunanistan hükümeti ağır koşulların dayatıldığı yeni bir mali destek programını üçüncü kez kabule zorlandı.

Ücretlerde, emekli maaşlarında ve sosyal harcamalarda dayatılan kısıntılar, üretim, istihdam ve vergi gelirleri üzerinde muazzam bir baskı yaratıyor. Gençlerin yüzde 50'sinden fazlası işsiz, aileler kira ve ipotekli konut kredisi taksitlerini ödeyemiyor ya da çocuklarını beslemeye çalışıyor.

Avrupa Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası ve Uluslararası Para Fonu'ndan oluşan troyka, dayatılan ağır kemer sıkma koşullarının Yunanistan halkı üzerindeki olumsuz etkilerini dikkate bile almadı. Bu da sürdürülemez koşullara dayalı borç vermenin daha da fazla borçlanmaya yol açtığı ölümcül bir kısır döngü yarattı. Şimdi ise ancak borç yükünün hafifletilmesinin borcun artmasını durdurabileceği yönünde genel bir mutabakat var.

IndustriAll Avrupa Sendikası genel sekreteri Ulrich Eckelmann bu konuda şöyle dedi:

“Yunanistan'ın Avrupa'nın geleceğinin bir parçası olması gerektiğine kesinlikle inanıyoruz. Bu son derece zor ekonomik ve politik dönemde Yunanistan'ın kurtarılması Avrupa'nın da kurtarılması demektir.”

Büyümenin ve istihdamın toprlanmasını sağlamak için şu acil önlemler gerekiyor:

İmalatı, tarımı ve turizmi kapsayan ulusal bir yeniden inşa planına dayalı sağlıklı bir ekonomiye dönülmesi

Büyümeye ve istihdama yönelik kapsamlı bir plan hazırlanması ve uygulanması

Ekonomiyi modernleştirmek, teknolojik yenilenmeyi desteklemek, sosyal altyapıyı geliştirmek ve enerji altyapısı ile verimliliğini iyileştirmek için bir yatırım atağına girişilmesi 

Yunanistan ekonomisinin büyümesi ve toparlanmasının zorunlu koşulu olarak Yunanistan'ın borç yüküne sürdürülebilir bir çözüm getirilmesi 

Temel sendikal haklara, her düzeyde toplu sözleşme hakkına ve sosyal diyalogun güçlendirilmesine saygı gösterilmesi.

Reform paketi yolsuzlukla, kayıtdışı istihdamla ve vergi kaçakçılığıyla mücadeleyi kapsamalıdır. Toplu işten atmaların serbest bırakılması, özelleştirmeler, emekli maaşlarının kısılması, iş yasasının devre dışı bırakılması ve toplu pazarlığın ortadan kaldırılması Yunanistan'a yarar getirmez. Bu tür önlemler sosyal güvenliği, çalışanların gelirlerini ve satın alma gücünü tahrip ediyor ve yurt içi talep ve ekonomik toparlanma üzerinde olumsuz etki yaratacaktır.

IndustriALL Küresel Sendika'nın genel sekreteri Jyrki Raina şunu vurguladı:

“Artan borç ve düşen gayri safi yurtiçi hasıla kısır döngüsünü kırmamız ve işsizlik ile yoksulluğu alt etmek için gereken olumlu yatırım iklimini yeniden yaratmamız gerekiyor. Sanayide büyümeye yönelik bir plan oluşturmak için Yunan sendikalarıyla birlikte çalışacağız.”

Kaynak: IndustriALL Küresel Sendika