• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Yüzlerce kadın sendikacı dünya konferansı için Viyana'da toplanıyor

60 ülkeden 300 kadar kadın sendikacı IndustriALL Küresel Sendika'nın ilk Dünya Kadın Konferansı için Viyana'da bir araya geliyor.

10.09.2015

Avusturya'da PRO-GE sendikasının evsahipliğini yaptığı etkinlik Viyana'da 14-16 Eylül günlerinde gerçekleşiyor.

Açılış konuşmasını Avusturya Devlet Başkanı Dr. Heinz Fischer'in yapacağı konferansa, ayrıca, sağlık bakanı Sabine Oberhauser, çalışma bakanı Rudolf Hundstorfer ve dışişleri bakanı Sonja Stessl de katılıyor.

Tekstil, enerji ve maden sektörlerinde 50 milyon işçiyi temsil eden IndustriALL Küresel Sendika, işyerinde kadınları en çok etkileyen sorunları görüşmek üzere beş kıtadan kadın sendikacıları bir araya getiriyor.

IndustriALL genel sekreter yardımcısı Monika Kemperle şöyle dedi: “Viyana kadın meslektaşlarımıza kollarını açtı ve IndustriALL'un ilk Dünya Kadın Konferansı'nda bu kadar çok kadını Avusturya'da ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu konferanstan sendikal hareketin kadınların hayatını iyileştirmesi konusunda daha güçlü ve donanımlı bir şekilde çıkacağız.”

Konferansın ana teması, kadına yönelik şiddetin önlenmesinde sendikaların rolü olacak. Bu vesileyle yeni bir kampanya da başlatılıyor. İster işyeri içinde ister dışında olsun, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve ayırımcılık, kadınların çalışma yaşamındaki potansiyelini sınırlıyor ve bu nedenle sendikal bir sorun.

Avustralya, Kolombiya, Irak, Myanmar, Ukrayna ve Güney Afrika gibi çeşitli ülkelerden gelen kadın delegeler, iş sağlığı ve güvenliği, analığın korunması, HIV/AIDS'in önlenmesi, sendika üyeliği, güvencesiz çalışmaya karşı savaş, toplumsal cinsiyet ayırımcılığına son verilmesi ve iş/yaşam dengesinin sağlanması gibi konularda deneyim ve bilgi alışverişi yapacaklar. 

Konferansta kadın haklarının savunulmasıyla ilgili bir Eşitlik Bildirgesi kabul edilecek. Özellikle erkeklerin baskın olduğu sektörlerde sendikalar genelde ya kadınları kapsamıyor ya da onların sorunlarını ciddiye almıyor.

Katılımcılar, ayrıca, IndustriALL'un yönetim yapılarında kadınların temsilinin yüzde 30'dan 40'a çıkarılmasını öngören bir önergeyi de görüşüp karara bağlayacak .

Çeviri: Petrol-İş Dış İlişkiler Servisi