• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Zentiva İlaç işyerine ziyaret

Basın Servisi
08.02.2012

Genel Sekreterimiz Ali Ufuk Yaşar, Genel Yönetim Sekreterimiz Ahmet Kabaca, Trakya Şube Başkanımız Turgut Düşova, Şube Başkan Yardımcıları, Şube Yönetim Kurulu Üyeleri, İşyeri Baştemsilcisi ve işyeri temsilcileri Trakya şubemizin örgütlü olduğu Zentiva İlaç işyerimizi ziyaret ettiler. Zentiva İlaç’ta çalışan üyelerimizle yapılan toplantıda, işverenin ücret zammını uygulamaması sorunu üzerinde duruldu. Toplantıda bu durumun asla kabul edilemeyeceği, işverenin imzalanan toplu iş sözleşmesine uyması gerektiği, uymaması halinde ise tepki gösterileceği ve yargıya başvurmak gibi tedbirlerin de alınacağı görüşüldü.