• industriAll global
 • industriAll europe
 • Retun See
 • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Haberler

 • SAVAŞ GANİMETİ; ÖZELLEŞTİRME PROGRAMI

  Savaş gündemi tartışmaları, binlerce çalışan ve yoksul emekçi halkımızı yakından ilgilendiren AKP Hükümeti’nin özelleştirme girişimlerinin üstüne sis gibi çökmüştür.IMF, İstanbul ve Anadolu sermaye çevreleri arasında sıkışan Hükümet, bu kesime kaynak bulmak için “Kelepir Mal” satışı telaşına düşmüştür.
 • “YENİ” HÜKÜMET SATIŞ REKORTMENİ OLMAK İSTİYOR: İŞSİZLİK,YOKSULLUK, YOLSUZLUK OLAN BU PROGRAMA ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ

  Ekonomik krizlerin, yolsuzlukların yoksullaştırdığı toplumun, çaresizliğinden yararlanarak tek başına iktidara gelen AKP Hükümeti, Türkiye’nin tüm üretim alanlarını, mal ve varlıklarını, ormanlarını, arazilerini kısaca dağını taşını en hızlı bir biçimde satışa çıkararak talana açmaktadır. Hükümet yolsuzluk, yoksulluk, işsizlikle mücadele vaadleri ile elde ettiği iktidar gücünü, tam tersine yolsuzluklara kaynaklık etme yönünde kullanarak toplumu daha da yoksullaştırmaktadır.
 • ÖZELLEŞTİRMEDE YENİ DÖNEM: DAHA ÇOK YOKSULLUK VE YOLSUZLUK

  Ekonomik krizlerin, yolsuzlukların yoksullaştırdığı bunalım ve çaresizlik içindeki halka, kendilerini “yeni” diye sunarak % 35 oy oranı ile iktidara gelen ve IMF ile özelleştirme yarışına giren AKP Hükümeti, açıkladığı özelleştirme programı ile tek başına iktidar olmanın gücüne dayanarak toplumu istismar etmektedir. 
 • DÜNYA PETROL REZERVLERİNİN ÜÇTE BİRİ IRAK VE SUUDİ ARABİSTAN’DADIR

  Kanıtlanmış toplam petrol rezervi; 1 Trilyon 50 Milyar varil’dir.Dünya Petrol Rezervlerinin DağılımıÜLKE             MİKTAR(Milyar Varil)                %
 • ÖZELLEŞTİRMEDE DOLUDİZGİN GİDİŞ

  58.Hükümet tek başına iktidar olmanın getirdiği siyasi gücünü, tüm kamu varlıklarını satarak sermayenin çıkarı için pervasızca kullanmak azminde olduğunu ilan etmiştir. 
 • BU OYUNU BOZACAĞIZ

  Türkiye’nin tek petrokimya tesisi olan PETKİM’in % 51’lik kamu payının özelleştirilmesi; “stratejik ortaklık” adı altında yerli ya da yabancı sermayeye devrilerek kapatılmasına ve bunun yerini ise ithalatın almasına yol açacaktır. Amaç, gelir elde etme ve borç ödeme olarak tanımlanmaktadır. UCUZA KAPATILAN TANK ÇİFTLİĞİ  
 • TÜRKİYE YAĞMALANIYOR

  OECD’nin 2001 yılında yayımladığı, “Devletlerin Ekonomideki Payı” belgesine göre ülkelerin durumu;Almanya, Fransa ve İşveç’te devletin ekonomideki % 53, Avusturya ve İsviçre’de % 49, Belçika’da % 48, Norveç ve Hollanda’da % 47, Japonya ve Kanada’da % 41, İspanya’da % 40, İtalya’da % 31’dir. Türkiye ise % 23.9 ile İzlanda’dan sonra gelmektedir. 
 • TÜPRAŞ’TA ÖRTÜLÜ OPERASYON

  ÖİB, Tüpraş’ı özelleştirmek için kendine özgü bir satış yöntemi geliştiriyor! Özelleştirmeden sorumlu Devlet Bakanı Yılmaz Karakoyunlu, IMF heyetine Tüpraş’ın iki ay içinde “Hisse Senedine Çevrilebilir Tahvil İhracı” yöntemiyle hızla satılacağını ifade etti. Türkiye halkı, seçim, AB ve savaş gündemi ile uğraştırılırken devreye sokulan satış: 
 • PETKİM ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINDAN ÇIKARTILSIN

  IMF’nin Türkiye gibi ülkelerdeki temel işlevi; ekonomik yapıya bağlı olarak ortaya çıkan dengesizliklerin giderilmesini gerektirmekte iken bugünkü işlevi ise, dış açıkların kapatılması ve DB ile sıkı bir işbirliği içinde uluslararası sermayenin ihtiyacını karşılamak için programlar hazırlamak ve bu uygulamaları denetlemeye dönüşmüştür.  Özelleştirme ise, bu uyarlama programlarında kullanılan bir araç olmuştur. 
 • "DARPHANE DE SATILSIN!” DAHA YETMEZ!

  Gelecek ay PETKİM, yıl sonuna kadar TÜPRAŞ, 2002’de doğalgaz santralleri ihaleye çıkarılacak. Yeter mi,  yetmez; Milli Piyango İdaresi, Spor Toto ve Sayısal Loto’da özelleştirilecekmiş. Yeter mi yetmez, Daha “Çağdaş” ve “Demokratik”  bir devlet için yapılan bunca özelleştirmeler yetmez. “hantal devleti” daha da hafifletmek için DARPHANE DE SATILSIN!ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI(Ö.İ.B.) PUSLU HAVAYI SEVER...

Sayfalar