• industriAll global
 • industriAll europe
 • Retun See
 • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

 • AKP, ÇALIŞMA HAYATINI ´ESNEKLEŞTİRME HAZIRLIĞINDA

  AKP, çalışma hayatını 'esnekleştirme hazırlığında AKP 2013 Yılı Programı'nda esnek ve güvencesiz çalışma biçimi olarak adlandırılan Ulusal İstihdam Stratejisi'ni uygulamaya koyacağının sinyalini verdi. UİS'te kıdem tazminatının tasfiyesi de öngörülüyor.
 • Akademisyenler Ulusal İstihdam Stratejisi'ni tartışıyor

  Ulusal İstihdam Stratejisi Belgesi, akademisyenler tarafından masaya yatırılıyor. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde 13 Nisan Cuma günü gerçekleşecek sempozyumda, çalışma yaşamını derinden etkileyecek olan stratejik plan tartışılacak Prof. Aziz Köklü Salonu’nda gerçekleşecek sempozyumda, Ulusal İstihdam Stratejisi temel politika eksenleri bakımından değerlendirilecek ve Türkiye’nin istihdam ve iktisat politikaları masaya yatırılacak.  
 • Ulusal İstihdam Stratejisi Taslağı'nda neler var?

  Ulusal İstihdam Stratejisi (2012-2023) Taslağı'nın 2012 yılı hedefleri arasında kıdem tazminatı fonu kurulması, esnek çalışma biçimlerine ilişkin düzenlemeler, özel istihdam bürolarının geçici iş ilişkisi kurabilmesini sağlayan düzenlemelerin hayata geçirilmesi bulunuyor. 
 • Emeğe saldırının yeni adı: Ulusal İstihdam Stratejisi

  Ulusal İstihdam Stratejisi paketinin emekçilerin hak ve çıkarlarına yönelik doğuracağı sonuçların irdelendiği araştırma raporu yayımlandı.