• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Emeğe yeni saldırılar gündemde

Ulusal İstihdam Stratejisi Taslağı'nda neler var?

Ulusal İstihdam Stratejisi (2012-2023) Taslağı'nın 2012 yılı hedefleri arasında kıdem tazminatı fonu kurulması, esnek çalışma biçimlerine ilişkin düzenlemeler, özel istihdam bürolarının geçici iş ilişkisi kurabilmesini sağlayan düzenlemelerin hayata geçirilmesi bulunuyor. 

11.04.2012

8 Şubat 2012 tarihinde yapılan Üçlü Danışma Kurulu toplantısında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik tarafından gündeme getirilen Ulusal İstihdam Stratejisi (UİS) (2012-2023) Taslağı, hükümetin işçi sınıfının kazanılmış haklarına yönelik yeni bir saldırı hazırlığı içerisinde olduğunu gösteriyor.

işgücü piyasalarının ve istihdamda yaşanan sorunların neo-liberal bir yaklaşımla ele alındığı UİS Taslağı'nda, gerek ortaya konulan sorunların gerek de çözüm önerileri ve hedeflerin, sermayenin çıkarları ve ihtiyaçları gözetilerek oluşturulduğu görülüyor. Bu açıdan  “sosyal taraflar” olarak tanımlanan işçi ve işveren kesimlerine eşit mesafede bulunmayan hükümetin, UİS Taslağı'nı işveren örgütlerinin on yıllardır dile getirdiği talepleri hayata geçirme iradesi ile hazırladığı anlaşılıyor.

Hükümetin "emeğe saldırı eylem planı" olarak da adlandırılabilecek UİS Taslağı'na ilişkin 7 Mart 2012 tarihli değerlendirmeye ekteki dokümandan ulaşılabilir. 

Kaynak: Araştırma Servisi