• industriAll global
 • industriAll europe
 • Retun See
 • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

 • Gebze Sendikalar Birliği: Adil Bölüşüm Talep Ediyoruz!

  Sendikamız Gebze Şubesinin de bileşeni olduğu Gebze Sendikalar Birliği’nin çağrısıyla 4 Ekim Çarşamba günü Gebze Kent Meydanı’nda kitlesel basın açıklaması düzenlendi.
 • Genel Başkanımız Süleyman Akyüz Canlı Yayına Konuk Oldu

  Genel Başkanımız Süleyman Akyüz, 25 Haziran Perşembe günü Artı Tv'de canlı yayın konuğu oldu.
 • “Kıdem Tazminatı Tuzağına Düşmeyeceğiz”

  Kıdem tazminatı tartışmaları gündemden düşmüyor. 4 Mart Çarşamba günü CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın kıdem tazminatına ilişkin sorularını yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, konuşmasında kıdem tazminatının fona devrini savunmaya devam etti. Konuyla ilgili görüşlerini açıklayan Petrol-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Öztaşkın ise, yapılmak istenen değişikliklerle kıdem tazminatı hakkımız geriye götürülmek isteniyor dedi.
 • Türk-İş: Hiçkimse kıdeme el uzatmasın

  Ankara'da Türk-İş'e bağlı sendikalar kıdem tazminatının kaldırılması veya devredilmesine karşı eylem yaptı.
 • Genel Başkan Mustafa Öztaşkın: “Kıdem Tazminatı İşçinin Elinde Kalan En Büyük Haktır”

  Petrol-İş Genel Başkanı Mustafa Öztaşkın,  9 Şubat tarihinde Ulusal Kanal'da yayınlanan “Haber Merkezi” programına katıldı. Umut Tezerer'in konuğu olan Öztaşkın,  “Kıdem Tazminatı Fonu” kanun tasarı taslağı hakkında değerlendirmelerde bulundu.
 • Kazanılmış Haklar Yok Olabilir

  Kıdem tazminatının fona devredilmesi yeniden gündemde. Başbakan Ahmet Davutoğlu, 10. Kalkınma Planı’nda belirlenen 25 öncelikli dönüşüm programından son pakette yer alan sekiz programı ve bunlara ilişkin 380 eylem planını açıkladı. Eylem planının en önemli maddelerinden birisi ise kıdem tazminatı.  
 • KIDEM TAZMİNATINDA SENDİKALAR GEVŞEMEMELİ

    Başbakan Erdoğan, yaklaşan seçimler ve sendikalann tepkileri üzerine kıdem tazminatı konusunun gündemden çıktığını, bir anlamda rafa kalktığını ifade etti. Ancak bu durum konunun tamamen gündemden kalktığı anlamına gelmiyor. Başbakan aynı zamanda "tarafların mutabakatı olursa gerekli adımı da atarız" demek suretiyle "açık kapı" da bırakıyor. Çok ciddi hak gasplarına yol açacak olan kıdem tazminatının fona devredilme konusu, AKP'nin uzun zamandır gündeminde bulunuyordu. Ancak ilk kez net bir biçimde Haziran 2011 seçimlerinden sonra kurulan 61. Hükümet programında yer aldı. Programda şöyle deniyor: "İşçilerin büyük çoğunluğunun alamadığı, işletmeler üzerinde ödeme baskısı oluşturan, çalışma hayatının en önemli sorun alanlarının başında gelen kıdem tazminatı sorunu, kazanılmış hakları koruyan ve bütün işçilerin kıdem tazminatlannı garanti altına alan bir fon oluşturularak çözülecek." Hükümet programı dışında her yıl yayınlanan yıllık programlarda da, yani 2012 Yılı Programı'nda da kıdem tazminatının fona devredilmesi konusu yer aldı. Ayrıca çalışma hayatında kapsamlı değişiklikler öneren ve Şubat 2012'de yenilenen Ulusal İstihdam Stratejisi adlı belgede de kıdem tazminatı fonunun kurulması konusuna yer verildi. İşverenler açısından da önemli bir maliyet unsuru olarak değerlendirilen kıdem tazminatının tamamen gündemden kalkması mümkün gözükmüyor, şimdilik geri plana itildi, denebilir. Fakat "Osmanlı'da oyun çok" sözünden hareketle sermaye sınıfı ve AKP'nin kıdem tazminatının bir şekilde tasfiyesini öngören çeşitli oyunları bulunduğunu da hatırlatalım. Öncelikle esnek çalışma modellerinin yaygınlaştırılması gündeme gelecek. Bunların başında özel istihdam bürolarına geçici işçi çalıştırma (kiralık işçilik) yetkisinin verilmesi var. Bu bürolarla geçici işçi temin sözleşmesi imzalayan bir işveren, iş mevzuatından kaynaklanan idari ve mali yükümlülüklerini (kıdem tazminatı ödemesi dahil) üstlenmeden işçi çalıştırabilecek. Bu konu Ulusal İstihdam Stratejisi belgesinde yer aldı. Yine aynı belgede belirsiz süreli hizmet akitlerinin, yani kıdem tazminatı ödemesi gerektiren sözleşmelerin belirli süreli hizmet akitlerine dönüştürülmesi, daha doğrusu belirli süreli hizmet akitlerinin yaygınlaştınlması, bu yolla işverenlerin kıdem tazminatı ödemesinden kaçınması gündeme getiriliyor. 2 ya da 3 yıllık belirli süreli bir sözleşme yapılmışsa kıdem tazminatı ödemesi yok veya belirli süreli iş sözleşmesini üst üste yaparak (zincirleme akit) kıdem tazminatı ödemesinden kaçınılması yasa tarafından önlendiği için şimdi bu zincirleme akit kavramının da devreden çıkarılması, böylece kıdem tazminatının ödenmemesi yolu açılıyor. Kıdem tazminatı fonu şimdilik gündemden kalktı ama evden çalışma, uzaktan çalışma, iş paylaşımı gibi diğer esnek çalışma modelleri gündeme gelecek. "İşsizliği azaltacağız" bahanesiyle işçi sınıfına "esnekleşmiş saldınlar" geliyor. Hey sendikalar hazırlıklı olun, gevşemeyin...
 • Türk-İş'ten kıdem tazminatı çıkışı

    Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu  kamuoyundaki kıdem tazminatı  tartışmalarına ilişkin net konuştu, “Açıkça bir kez daha ilan ediyorum. İşçinin kıdem tazminatına el uzatan, karşısında Türk-İş’i görecektir” dedi. Kumlu, ayrıca THY'de işten çıkarılan 305 işçinin işe iadesinin sağlanması konusunda da girişimlerini sürdürdüklerini söyledi.
 • Kıdem tazminatı piyasanın insafına bırakılamaz

  “Kıdem Tazminatının İşçinin Bireysel Hesabına Yatırılması Hakkında Kanun Taslağı” geçtiğimiz günlerde basına sızdırıldı. Taslak sistemin tümüyle değiştirilmesini ve işçi ücretinin doğal bir parçası olan kıdem tazminatının bireysel fon hesabına aktarılmasını öngörüyor. Böylece işçinin alınteri işverenlerin, emeklilik şirketlerinin hizmetine sunulurken, çalışanlar ciddi hak kayıplarına uğrayacak.

Sayfalar