• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

SBF'de sempozyum düzenlendi

Akademisyenler Ulusal İstihdam Stratejisi'ni tartışıyor

Ulusal İstihdam Stratejisi Belgesi, akademisyenler tarafından masaya yatırılıyor. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde 13 Nisan Cuma günü gerçekleşecek sempozyumda, çalışma yaşamını derinden etkileyecek olan stratejik plan tartışılacak Prof. Aziz Köklü Salonu’nda gerçekleşecek sempozyumda, Ulusal İstihdam Stratejisi temel politika eksenleri bakımından değerlendirilecek ve Türkiye’nin istihdam ve iktisat politikaları masaya yatırılacak.

 

Basın Servisi
12.04.2012

Ankara Üniversitesi bünyesinde faaliyet yürüten Sosyal Politika Araştırma ve Uygulama Merkezi, 13 Nisan Cuma günü Ulusal İstihdam Stratejisi Sempozyumu düzenledi.

Prof. Aziz Köklü Salonu’nda gerçekleşecek sempozyumda, Ulusal İstihdam Stratejisi temel politika eksenleri bakımından değerlendirilecek ve Türkiye’nin istihdam ve iktisat politikaları masaya yatırılacak.

Prof. Dr. Erinç Yeldan, Doç. Dr. Aziz Çelik, Prof. Dr. Gülay Toksöz, Doç. Dr. Hasan Hüseyin Aksoy, Yrd. Doç. Dr. Recep Kapar’ın konuşmacı olacağı sempozyumun programı şöyle:

12:30-13:00 Kayıt

13:00-13:15 Açılış Konuşması

Prof. Dr. Ahmet Makal (Ankara Üniversitesi Sosyal Politika Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü)

13:15-14:00 Konferans

Ulusal İstihdam Stratejisi Taslağına Makro Bakış

Prof. Dr. Erinç Yeldan, Bilkent Üniversitesi

14:00-14:30 Tartışma

14:30-14:45 Çay-Kahve Arası

14:45-17:00 Panel

Ulusal İstihdam Stratejisi Taslağındaki Politika Eksenleri

Panel Yöneticisi: Doç. Dr. Seyhan Erdoğdu, Ankara Üniversitesi

İşgücü Piyasasının Esnekleştirilmesi ve Güvencesizlik

Doç. Dr. Aziz Çelik, Kocaeli Üniversitesi

Ulusal İstihdam Stratejisi Kadınlara ve Gençlere Ne Getiriyor?

Prof. Dr. Gülay Toksöz, Ankara Üniversitesi

Eğitim-İstihdam İlişkisi

Doç. Dr. Hasan Hüseyin Aksoy, Ankara Üniversitesi

İstihdam-Sosyal Koruma İlişkisi

Yrd. Doç. Dr. Recep Kapar, Muğla Üniversitesi

17:00-17:30 Tartışma

17:30-18:30 Kokteyl

 

 

 

 

Kaynak: Emek Dünyası