• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

2012 Güz Dönemi Temsilci - Yönetici seminerlerinin ilki başarıyla tamamlandı

Bu yılın ilk eğitimi 5-9 Kasım 2012 tarihleri arasında her zaman olduğu gibi Genel Merkez eğitim salonunda yapıldı.

Eğitim Servisi
16.11.2012

Eğitim Servisimizin organizasyonu ile yürütülen Temsilci Yönetici Seminerlerine sendikamızın bütün uzmanlık birimleri katılıyor. Seminerlere de, daha önce bu türden eğitimlere hiç katılmamış olan ve temsilci veya yönetici olarak seçilmiş arkadaşlarımız davet ediliyor. Görevlerine ilk kez seçilen denetim, disiplin ve yönetim kademeleri ile temsilcilerimiz genel merkeze gelerek bundan sonraki çalışma hayatlarında karşılaşabilecekleri sorunları çözme yöntemlerini öğrenmektedirler. Bu seminerlerde, henüz yeni seçilen ve çoğunlukla sendikal dünyanın yönetim kademesiyle ilk kez tanışan temsilci ve yönetici arkadaşlarımızın görevlerini yaparken ilk elden ihtiyaç duyacakları temel bilgileri vermeyi amaçlıyoruz. Artık uzun zamandır devam ettiği için, bu eğitim modelimizin sendikamızın kalıcı ve geleneksel eğitimleri arasında yer aldığını söyleyebiliriz.

Bu seferki seminere toplam 28 kişi katıldı. Fakat, bu seminerimizin diğerlerine göre bir farkı vardı: Katılımcıların 18'i üyemiz olmakla birlikte, kalan 10 kişi, misafirimiz olarak Kıbrıs'tan geldiler. Daha önce Eğitim Servisi'nin Kıbrıs'a giderek yaptığı eğitimlerden sonra, bir grup sendika üyesi de Petrol-İş'e geldiler. Uluslararası dayanışma çerçevesinde, kardeş Türk-Sen ve Dev-İş federasyonlarından gelen beşer sendika üyesi seminerlerimizin çok daha renkli ve öğretici geçmesini sağladılar. Bütün servislerin sunduğu ve genel bir Türkiye sendikal hareketi panoraması niteliği taşıyan eğitimelerimizin Kıbrıslı arkadaşlarımıza katkı sunduğunu belirttiler. Aynı şey bizler için de geçerliydi. Grup çalışmalarında Kıbrıslı arkadaşlarımızın detaylı olarak sunduğu Kıbrıs sendikal yaşamı, bizler açısından öğretici oldu. Özellikle yeni bir sendika yasasının yürürlüğe girdiği ülkemizde, bizdeki yasalardan çok daha özgürlükçü, çok daha ileride olan Kıbrıs'ı dinlemek, mukayese imkânı da sağladı. Sendikamız, karşılıklı ilişkileri önümüzdeki dönemde de devam ettirecek.

Merkez Yönetim Kurulumuz, programa uygun olarak son gün sabah arkadaşlarımızla doğrudan değerlendirmeler yaptı. MYK ile temsilci ve yönetici arkadaşlarımız sendikanın sorunlarını, beklentilerini karşılıklı olarak ele alma fırsatı buldular.

Bu seminerlerde, daha önce verdiğimiz Türkiye sendikal hareketi tarihini biraz kısaltma ve tüm katılımcıların ilginisin çekecek genel bir sendikal eğitime çevirdik. Yollanan maillerle de eksik kalan kısmın tamamlanmasını yine sağladık. Eğitim müfredatında günümüze uygun kısmi değişiklikler yaptığımız bu seminerlerde, yeni dönemin ihtiyacı olan daha yoğun mücadele günlerine hazırlıkların tamamlandığını umut ediyoruz.

Hem sendikamız temsilci ve yöneticileri, hem de Kıbrıslı arkadaşlarımız, günlük 7 saati bulan derslere kararlılık ve disiplin içinde katıldılar, derslerin hiçbirini aksatmadılar; biz de Eğitim Servisi olarak bu durumu memnuniyetle gözlemiş olduk. İyi bir temsilci yönetici olmanın ön hazırlığı olarak hazırlanan katılım sertifikaları, son gün yapılan toplantıdan sonra Genel Merkez Yöneticileri tarafından katılımcılara dağıtıldı.

Ekte katılımcıların isim ve şube görevlerinin bulunduğu liste yer almaktadır.

Kaynak: Eğitim Servisi