• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

AKP İktidarı sosyal güvenlikte kazanılmış hakları ortadan kaldırdı

AKP  Hükümeti, IMF’nin önerilerinin dışına çıkmamakta ısrar ederek, sözde reform adı altında Meclis’ten geçirdiği Sosyal Güvenlik Kurumu ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası yasalarıyla çalışanlarımızın kazanılmış haklarını ortadan kaldırdı.
21.04.2006
HALKIN SESİNE KULAĞINI TIKAYIP, IMF’NİN DEDİĞİNİ YAPAN SİYASİ İKTİDAR BUNUN BEDELİNİ ÖDEYECEKTİR
 
AKP  Hükümeti, IMF’nin önerilerinin dışına çıkmamakta ısrar ederek, sözde reform adı altında Meclis’ten geçirdiği Sosyal Güvenlik Kurumu ile Sosyal Sigortalar  ve Genel Sağlık Sigortası yasalarıyla çalışanlarımızın kazanılmış haklarını ortadan kaldırdı.
 
Hükümet, sosyal devletin görevlerinin başında gelen yaşlılık ve sağlık risklerinin ortadan kaldırılması, riskler gerçekleştiğinde yaşlılıkta ortalama bir yaşam standardı sağlayacak kadar aylık bağlanması ve hastalıklarda tedavi sağlanması görevlerinden hızla uzaklaşacak adımları attı.
 
AKP İktidarı emekliliği hak etmek için gerekli prim ödeme günlerini 9000 işgününe kadar uzatmakla beraber, yaş sınırlamasını da 65 yaşa kadar çıkardı. Artık bu şartlarda emekli olabilmek nerdeyse imkansız olacağı için devlet bu şekilde emekli aylığı ödeme yükümlülüğünden kurtulmuş oldu. Ayrıca; emekli aylıklarının bağlanmasındaki hesaplamalar içinden çıkılamaz hale sokuldu. En karmaşık hesaplamalarla yapılacak aylık miktarlarında şimdiye oranla dörtte bire yakın kayıpların olacağı bir sistem getirildi. Zaten mevcut emekli aylıklarının sefalet düzeyinde bir yaşam standardı sağlamasına karşın, bunu daha da aşağı çekme acımasızlığı gösterildi.
 
İşçilerin sağlık güvencesi olan SSK hastanelerini gasp ederek, yatan hastalar için en ideal sağlık sigortası işleyişini ortadan kaldıran siyasi iktidarın bu uygulamalarıyla, artık ister ayakta, ister yatarak tedavi olacak sigortalılar,
% 30’lardan başlayıp % 70’lere kadar ulaşan sağlık harcaması farklarını kendileri ödemek zorunda kalacaklardır.
 
Sağlık özelleştiriliyor
Sağlıkta dönüşüm programı adı altında Sağlık Bakanlığı sağlık hizmeti üretmekten çekilecek, tek çatı altında toplanan kamu hastaneleri hızla elden çıkarılacak, yerel yönetimlere, oradan da özel girişimcilere ya satılacak veya 49 yıllığına kiraya verilecektir.
Bu şekilde gerek Sosyal Sigorta Fonlarından, gerekse sigortalılardan katkı payı adı altında cepten ödemelerle özel sağlık kuruluşlarına büyük miktarlarda kaynak aktarılacaktır. Bütün bu uygulamalar 70 milyonun gözü önünde yapılmaktadır.
 
Yasa tasarıları Meclis’ten yıldırım hızı ile geçirilmiş olsa da halkın gözünden kaçmamaktadır. Bütün işçi ve emekçilerin, bütün halkımızın itirazlarına rağmen, yürüyüş, direniş, referandum, imza kampanyalarına rağmen bizlere kulaklarını kapatan, gözlerini kaçıran AKP iktidarına anlayacağı dilden tepkimizi  göstereceğiz.
 
Ülkemizde IMF’nin taleplerine boyun eğerek yasalar çıkaran hiçbir hükümet uzun yıllar siyasi iktidarda kalamamıştır. 1 Mayıs’ta emekçilerin birleşik gür sesi bugünkü siyasi iktidara karşı olacaktır. Halkımız önümüzdeki genel seçimlerde oyları ile siyasi iktidara gereken cevabı verecektir. Halkın sesine, taleplerine kulaklarını tıkayıp, IMF’nin direktifleri doğrultusunda yasalar çıkaran AKP iktidarı da geçmiş iktidarlar gibi yaptıklarının bedelini ödeyecektir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
 
Merkez Yönetim Kurulu adına
Mustafa Öztaşkın
Genel Başkan