• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Belediye-İş'in yanındayız

Türk-İş'e bağlı sendikalardan Belediye-İş'e destek açıklaması: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki zorla sendika değiştirme ayıbının ve suçunun son bulmasını istiyoruz! 

 

03.03.2011

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde  çalışan Belediye-İş Sendikası üyeleri bir süredir, Anayasaya ve yasalara aykırı şekilde, baskı ve tehditle istifa etmeye ve Hizmet-İş Sendikası'na üye olmaya zorlanmaktadır. Bazı Büyükşehir Belediyesi idarecilerinin de aktif olarak içinde yer aldığı bu operasyon aynı zamanda belediyenin mekanları ve olanakları kullanılarak yürütülmektedir.

Yakın zamanda Orman-İş, Tekgıda - İş, Hava-İş ve Petrol-İş'in karşılaştığı çirkin sendikacılık pratikleri İBB'de de sergilenmekte; işçilerin zorla “yandaş” sendikalara yönlendirilmesi için işverenler ve bürokratlar seferber olmaktadır.

Türkiye'nin imzaladığı uluslararası sözleşmeler, Anayasa ve çalışma hayatını düzenleyen yasalar işçilerin sendika seçme hakkını güvence altına almışlardır. Anayasamızın 51. maddesinde yer alan  “hiç kimse bir sendikaya üye olmaya ya da üyelikten ayrılmaya zorlanamaz” ifadesi tartışma götürmeyecek netliktedir. Öte yandan Türk Ceza Kanunu'nun 117. maddesi “bir kimseye karşı bir sendikaya üye olmaya veya olmamaya ... zorlamak amacıyla, cebir veya tehdit kullanan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” hükmünü içerdiği hatırlanmalıdır. Bazı belediye yetkililerinin, bu kadar açık ifadelerle suç olarak tanımlanmış bir fiili icra etmelerinin hukuki ve siyasi anlamı ve sonuçları kamuoyu tarafından sorgulanmalıdır.

Daha birkaç ay önce bu ülkenin emekçilerine, özgürlükçü bir anayasa vaat edenlerin; yapılan değişikliklerle sendikal örgütlenmenin önünün açıldığını müjdeleyenlerin, bugün İstanbul Belediye'sinde yaşanan durum karşısında söyleyecekleri birşeyler olmalıdır. Halkın oylarıyla seçilen, demokratik sistemin kalbinde yer alan kurumlar olan yerel yönetimlerin işçilerin demokratik iradelerine saygı duymamaları kabul edilemez. Siyasi iktidarın ve bürokratların desteğiyle sendikacılık yapanlarınsa “yandaş” sendikacılığın çıkar yol olmadığını, işçi sınıfı tarafından kabul görmeyeceğini bilmeleri gerekir.  

Bizler, genel merkezleri İstanbul'da bulunan Türk-İş'e bağlı sendikalar olarak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Kadir Topbaş'ı, daire başkanları, müdürler ve amirler tarafından sürdürülen hukuk dışı sendika değiştirme baskısını durdurmaya; “tarafsızlığa”, “hakkaniyete”, “adalete” ve “hukuka saygıya” çağırıyoruz. Belediye işçilerinin yaşadıkları açık hak ihlallerinin sadece Belediye-İş değil bizlerin de meselesi olduğunun, bu duruma asla seyirci kalmayacağımızın bilinmesini istiyoruz.

Bu amaçla 9 Mart 2011 tarihinde saat: 12.00'de, Büyükşehir Belediyesi önünde gerçekleştireceğimiz kitlesel basın açıklamasına tüm emekçileri ve emek dostlarını davet ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Deri-İş                       Hava-İş                      Kristal-İş                     Petrol-İş

Musa Servi                 Atilay Ayçin                 Bilal Çetintaş                Mustafa Öztaşkın

Genel Başkan              Genel Başkan               Genel Başkan                Genel Başkan

 

TekGıda-İş                  TGS                           TÜMTİS                     TOLEYİS

Mustafa Türkel             Ercan İpekçi                Kenan Öztürk              Necati Aktaş

Genel Başkan               Genel Başkan               Genel Başkan              Genel Başkan Yrd.