• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

XXVII. Dönem X. Olağan Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Sona Erdi:

Emeğe Dönük Saldırılara Karşı Mücadeleyi Yükselteceğiz

Petrol-İş Sendikası Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, 24-25 Şubat tarihlerinde Eskişehir’de toplanarak ülkemizde yaşanan güncel gelişmeleri ve örgütsel çalışmalarını değerlendirdi.

23.02.2015

Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, toplantıda yapılan değerlendirmeleri ve bu doğrultuda almış olduğu kararları aşağıdaki şekilde kamuoyuna iletmeyi uygun buldu:

 

Ülkemizde son dönemde toplumsal gerilim ve siyasi kutuplaşma hızla yükselmekte, bu olumsuz siyasal atmosfer tüm topluma yansımaktadır. Arka arkaya işlenen nefret cinayetleri ve şiddet dilinin yaygınlaşması bu durumun en açık göstergesidir. Özgecan Aslan, gazeteci Nuh Köklü, üniversite öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu öldürülmesini ve diğer nefret cinayetlerini lanetle kınıyor, ölenlerin ailelerine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Kadın ve nefret cinayetlerinin son bulması için başta iktidar olmak üzere tüm siyaset kurumunu sorumluluğa davet ediyoruz. Halkımızın dayanışma, karşılıklı saygı ve hoşgörüye dayanan toplumsal değerlerimize sahip çıkacağına inanıyoruz.

Toplumsal barışa yönelik tehditler ve provokasyonlar her geçen gün artarken “İç Güvenlik Paketi” Meclis'te görüşülmeye başlanmıştır. İktidar, halkın demokratik haklarını kısıtlayan ve özgürlükleri sınırlayan düzenlemeler ile örtülü bir sıkıyönetim ilan etmeyi amaçlamaktadır. Toplumsal gerilimleri daha da körükleyecek bu tasarı geri çekilmeli, seçim öncesi siyasi kutuplaşmanın daha fazla artmasına izin verilmemelidir.

Ülkemiz bu koşullar içerisinde kritik bir seçime hazırlanmaktadır. Genel seçimler, ülkemizde demokrasinin gelişmesi ve toplumsal barışın kalıcı bir biçimde tesis edilmesi için bir fırsata dönüştürülmelidir. Seçimlerde neo-liberal uygulamalara karşı güçlü bir uyarı yapılmalı, toplumsal ve siyasal sorunlara emek eksenli çözümler gündeme getirilmelidir.

Emekçiler, Yunanistan'da olduğu gibi sınıfsal çıkarları doğrultusunda tavır koymalı, taşeron çalışmanın kaldırılması, esnekleşmenin önüne geçilmesi, adil ücret politikalarının izlenmesi, kayıtdışılıkla mücadele edilmesi, iş cinayetlerinin son bulması, işsizliğin önlenmesi ve sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması gibi taleplerin takipçisi olmalıdır.

Esnekleşme ve güvencesizleştirme saldırısı tüm hızıyla sürerken iş cinayetleri de artmaktadır. İSİG Meclisi verilerine göre, 2014 yılında en az 1886 işçi hayatını kaybetmiştir. Patronların kâr hırsı kapsamlı düzenlemelerle dizginlenmediği takdirde yeni Soma ve Ermenek faciaları kapıdadır. Daha önce ölümlü iş kazası ve patlamaların yaşandığı üye işyerimiz MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda haftasonu yeni bir patlama olmuştur. Patlamada yaralanan üç üyemize acil şifalar diliyoruz. Sendikamız işçi sağlığı ve iş güvenliği başlığını toplu iş sözleşmesi, eğitim ve örgütlenme faaliyetlerinin merkezine yerleştirmiştir ve bu doğrultuda şubeler ve işyerlerine dönük somut çalışmalar başlatacaktır.

Geçen yıl Soma faciasından sonra yasalaşan Torba Kanun'da alt işverenlik ile ilgili yapılan düzenlemeler, kamuda çalışan alt işveren işçileri için kıdem tazminatı, ücret, yıllık izin hakkı ve toplu sözleşmeden kaynaklanan ücret farklarının ödenmesi gibi konularda bazı iyileştirmeler getirmektedir. Ancak, kanunda özel sektörde çalışan taşeron işçiler yararına hiçbir düzenleme yapılmamıştır.

Öte yandan, gündeme gelen bu tür düzenlemelerin taşeron çalışmayı meşrulaştırmayı amaçladığı da  ortadadır. Yapılması gereken taşeron işçiliğinin bütünüyle kaldırılmasıdır. Taşeron ve geçici işçiliğin son bulması için başta Türk-İş olmak üzere işçi konfederasyonlarını altı boş yasal düzenlemelerden medet ummadan etkili bir mücadele hattı örmeye çağırıyoruz.

2009 yılında sendikaların büyük tepki gösterdiği ve Cumhurbaşkanı tarafından veto edilen “kiralık işçi” düzenlemesi, yeniden bir kanun tasarısı içerisine konularak Meclis'e sunulmuştur. İstihdam bürolarına geçici iş ilişkisi kurma yetkisinin verilmesi, emeğin köleleştirilmesinin önemli bir adımı olacak, güvencesizleşme ve düşük ücret yaygınlaşacak, sendikalaşmanın önüne yeni engeller çıkarılacaktır. Taşeron sisteminden daha kötü koşulları dayatan bu düzenleme asla kabul edilemez. İlgili düzenleme derhal geri çekilmelidir.

Hükümet seçim öncesinde, kıdem tazminatının fona devredilmesi ile ilgili düzenlemeyi ise raftan indirmiştir. Kıdem tazminatının gasp edilmesi girişimlerinin, yerli ve yabancı sermayenin talepleri doğrultusunda gündeme getirildiğini biliyoruz. Bu girişimlere karşı, kıdem tazminatı hakkımızı genişletecek talepler etrafında bir direniş örülmelidir.

Kıdem tazminatı hakkımızın kırmızı çizgimiz olduğunu kamuoyuna bir kez daha duyuruyoruz. Konfederasyonumuz Türk-İş'in genel kurul kararını hatırlatıyor, kıdem tazminatında hak kaybına yol açacak herhangi bir düzenlemenin genel grev nedeni olduğunu vurguluyoruz. İşçi sınıfına dönük saldırılara karşı Türk-İş öncülüğünde, kitlesel ve yaygın bir eylem takvimi belirlenmeli ve hemen hayata geçirmelidir.

Hükümetin açıkladığı 2015 yılı özelleştirme programı içerisinde işkolumuzda örgütlü olduğumuz TPAO'nun hisselerinin halka arz edilmesi, BOTAŞ iletim hatları ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan uygun görüşü alındığı takdirde Eti Maden'e ait sülfirik ve borik asit fabrikalarının özelleştirilmesi de yer almaktadır. Türkiye'nin enerjide bağımlılığını arttıracak ve stratejik sektörlerimizi yerli ve yabancı sermayenin inisiyatifine bırakacak bu özelleştirmelere izin verilemez. Ülkemizde yıllardır özelleştirme karşıtı mücadelenin öncülüğünü yapmış olan Petrol-İş, TPAO, BOTAŞ ve Eti Maden'de gündeme getirilen her türlü özelleştirme uygulamasına karşı gereken mücadeleyi verecektir.

Petrol-İş'in örgütlü olduğu 37 ayrı işletme/işyerinde halen toplu sözleşme süreci devam etmektedir.
Toplamda 176 bini aşkın işçiyi kapsayan kamu kesimi toplu iş sözleşmelerinde, TPAO, BOTAŞ, MKEK, Eti Maden ve Afyon Alkoloid olmak üzere 5 ayrı kamu işletmesi için müzakereler başlayacaktır. 6 binin üzerinde Petrol-İş üyesini ilgilendiren müzakere sürecinde, Türk-İş'in hükümet ile imzalayacağı çerçeve protokolü için öneri ve taleplerimiz, konfederasyonumuza iletilmiştir. Sözleşme sürecinde, önceki yıllarda olduğu gibi üyelerimizin işyerlerindeki sorunlarının çözülmesi ve haklarının genişletilmesi için sonuç alıcı bir sözleşme stratejisi izleyeceğiz.

Petrol-İş, emeğe dönük yoğunlaşan saldırılara karşı sendikal hareketin ortak bir yanıt üretebilmesi için dün olduğu gibi bugün de, birlik ve dayanışma perspektifini güçlendirmeyi amaçlayan politika ve stratejiler benimseyerek mücadeleyi yükseltecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

PETROL-İŞ SENDİKASI
GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR KURULU ADINA
MERKEZ YÖNETİM KURULU

 

Genel Başkan Mustafa Öztaşkın'ın açış konuşmasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: