• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Esnek çalışma taslağı hazır

AKP’nin Torba Yasa’yla yürürlüğe koymak için ter döktüğü esnek çalışma yasası yeni yılda yürürlüğe konacak. İş Kanunu’nda yapılacak değişiklikle patron işçiyi istediğinde işe çağırabilecek. İşçi, çağrılmadığında evde oturacak.

SOL HABER
19.12.2011

AKP hükümetinin 2010 sonunda “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” adıyla gündeme soktuğu ve 2011 başında bazı maddelerinde değişiklik yapılarak kanunlaşan “Torba Yasa”nın esnek çalışmayla ilgili maddeleri tartışma yaratmıştı.

Emek piyasasını “esnekleştirerek” işgücü maliyetini azaltmak konusunda kararlı olan AKP hükümeti, yeni yılda İş Kanunu’nda yapılacak bir değişiklikle esnek çalışma uygulamasını başlatmaya hazırlanıyor. Hazırlanan taslakla İş Kanunu’nun 14. maddesinde değişiklik yapılarak bütün işletmelerde çağrı üzerine çalışma, evden çalışma, uzaktan çalışma, iş paylaşımı ve esnek zamanlı çalışma gibi uygulamalar getirilecek.

Akşam gazetesinden Deniz Çiçek’in haberine göre taslakla birlikte değiştirilecek uygulamalar şu şekilde işleyecek:

    Esnek zamanlı çalışma
    Günlük çalışma süresi içinde işveren tarafından belirlenen çekirdek zaman dışında işe başlama ve bitirme saatleri işçi tarafından belirlenecek. İşçi çekirdek zamanın dışındaki çalışma süresini, günlük 11 saati aşmamak koşuluyla kullanabilecek. Haftalık çalışma süresini haftanın ilk 4 günü dolduran işçi, 5. gün tam gün süreyle izin kullanabilecek.

    Çağrı üzerine çalışma
    İşçi, kendisine ihtiyaç duyulursa iş görecek. Kısmi süreli bir iş sözleşmesi imzalanacak. Taraflar, hafta, ay veya yıl gibi bir zaman dilimi içinde işçinin ne kadar süreyle çalışacağını belirlemezse, haftalık çalışma süresi 20 saat olarak kararlaştırılmış sayılacak.

    Uzaktan çalışma
    İşçi, mal ve hizmet üretmek için işletme merkezi dışında çalışacak. Bu yöntemde haberleşme ve bilgisayar sistemleri kullanılacak ve işyerine bağımlılık olmayacak. İşyeriyle iletişim kurulacak saatler ve ücretleri sözleşmede yer alacak.

Uygulamanın hayata geçmesiyle birlikte ücretlerin düşmesi, işçilerin iş güvencesi başta olmak üzere kazanılmış haklarını yitirmeleri gibi sonuçların ortaya çıkması bekleniyor. Ayrıca esnekleştirme uygulamalarıyla birlikte işçi sınıfının örgütsüzlüğünün daha da perçinlenmesi kaçınılmaz. Zira işçilerin önemli bir bölümü kendilerine “iş var gel” denildiğinde işyerine gidecek; dolayısıyla çalışma arkadaşlarını tanımaması dahi muhtemel olacak.

Devamı için: