• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Eti Madencilit'te yemek yememe eylemi

Maden yasasıyla özelleştirilmesi engellenmiş olan bor madenleri ile ilgili oyunlar sürüyor. Bor madeni işleyen işletmelerde personel eksikliği bahane edilerek hizmet alımına gidilmekte, taşeron ve müteahhit işçiliği adı altında istihdam sağlanarak örgütsüz, dolayısıyla ucuz iş gücü yaygınlaştırılmak istenmektedir.
06.05.2006

Maden yasasıyla özelleştirilmesi engellenmiş olan bor madenleri ile ilgili oyunlar sürüyor. Bor madeni işleyen işletmelerde personel eksikliği bahane edilerek hizmet alımına gidilmekte, taşeron ve müteahhit işçiliği adı altında istihdam sağlanarak örgütsüz, dolayısıyla ucuz iş gücü yaygınlaştırılmak istenmektedir.Eti Maden İşletmeleri’nin D.P.T.’nin 2006 yılı programıyla, özerk bir yapıya kavuşturulması için uygulama sürecine girildi. Özerk yapıya geçiş, mevcut Hükümet tarafından yapılacak. Hükümetin kamu işletmeciliğine bakış açısı, geçmiş uygulamalarından bellidir. Biz çalışanların inancı, özerk bir yapıya geçişin objektif bir bakış açısıyla yapılmayacağı, özelleştirmenin önünü açacak uygulamalara hız verileceği yönündedir.Buna bağlı olarak Sendikamız, Bandırma Bor ve Asit Fabrikalarının, bor madenlerinin işlenmesinde önemli bir girdi sağlayan Bandırma Asit Fabrikasının işletme hakkının kiralanması yönündeki girişimleri, bor madenlerinin özelleştirilmesinin ilk adımı olarak görmektedir.Bu girişimi protesto etmek için geçen hafta Fabrika önünde yaptığımız basın açıklamasından sonra, 12 Temmuz 2006 tarihinde de 400’e yakın üyemiz yemekhane önünde toplandı. Şube Başkanımız Hüseyin Koçyiğit’in yapmış olduğu konuşmanın ardından üyelerimiz, alkışlarla gelişmeleri protesto ederek yemek yemediler. Sendikamız ve üyelerimizin, bu girişimin durdurulması konusundaki kararlı tutumları sürecektir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Bandırma Petrol-İş Sendikası
Şube Yönetim Kurulu Adına Hüseyin KOÇYİĞİT Şube Başkanı