• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Gemlik Gübre'de işveren baskılarını arttırdı

Sendikamızın Bursa Şubesi’nde örgütlü, Bursa-İstanbul karayolundaki üzerinde, Gemsaz Mevkii-Gemlik’te kurulu bulunan Gemlik Gübre Fabrikası işçileri, son bir ay içinde 26 üyemizi işten çıkarması, sendikalı işçileri işten atmakla tehdit etmesi ve sendikasızlaştırma baskılarını arttırması nedeniyle Gemlik Gübre işverenini protesto etmek için, bugün saat 16.30’da fabrika önünde eylem yapacak, fabrikadan Gemlik’e kadar yürüyecekler. .

 

22.08.2006
Gemlik Gübre işvereni suç işliyor…
 
Sendikamızın Bursa Şubesi’nde örgütlü, Bursa-İstanbul karayolundaki üzerinde, Gemsaz Mevkii-Gemlik’te kurulu bulunan Gemlik Gübre Fabrikası işçileri, son bir ay içinde 26 üyemizi işten çıkarması, sendikalı işçileri işten atmakla tehdit etmesi ve sendikasızlaştırma baskılarını arttırması nedeniyle Gemlik Gübre işverenini protesto etmek için, bugün saat 16.30’da fabrika önünde eylem yapacak, fabrikadan Gemlik’e kadar yürüyecekler. . İşvereni protesto eylemine Genel Başkanımız Mustafa Öztaşkın ile Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreterimiz İsmet Yiğit’de katılacaklar.
 
Gemlik Gübre’yi özelleştirme yoluyla satın alan işveren A.Rıza Yıldırım, o dönemde işçileri fabrikada toplayıp bizzat kendisi, Gemlik Gübre’de bir işçinin bile işten çıkarılmayacağı, istihdamın artırılacağı sözü vermesine karşın, son bir ay içinde sendikamız üyesi 26 işçinin iş akdini feshetti. Sendikalı işçiler üzerinde baskıyı artıran işveren, 9 üyemizi de Petrol-İş’ten istifa ettirdi. Sendikalı işçileri, sendikadan istifa etmemeleri takdirde işten atmakla tehdit eden Gemlik Gübre işvereni suç işliyor. Gemlik’e 7 km uzaklıkta kurulu bulunan ve 2004 yılında özelleştirilen Gemlik Gübre’de sendikamız üyesi 300 işçi çalışıyor. Fabrikada, tarımsal ürünlerin verim artışında önemli bir fonksiyona sahip olan kimyasal gübrelerden yüzde 26 azotlu Kalsiyum Amonyum Nitrat (CAN) gübresi ile bu gübrenin ana hammaddesini teşkil eden Amonyak ve Nitrik Asit kimyasalları üretiliyor.
 
Sendikamız, işten çıkarılan üyelerimiz için işe iade davası açarken, Gemlik Gübre işvereni için Cumhuriyet Savcılığına da suç duyurusunda bulunacak. Sendika üyeliği insani ve yasal bir haktır. Anayasamızın 51’inci maddesine göre sendikalara üye olmak serbesttir. Hiç kimse üyelikten ayrılmaya zorlanamaz. Herhangi bir işyerinde çalışabilmek, işçi sendikasına üye olmamak şartına bağlanamaz. Sendikalar Yasası’nın 22’inci maddesine göre sendikalara üye olmak serbesttir. Aynı yasanın 25’inci maddesinde ise işçinin sendikada üye kalmaya veya ayrılmaya zorlanamayacağı hükme bağlanmıştır. Yani tüm bu hükümlerle çalışanların sendikaya üye olma  hakları güvence altına alınmıştır.
 
Tüm bu Anayasal ve yasal güvencelere rağmen Gemlik Gübre işvereninin sendikalı oldukları için işçileri işten çıkarması, sendikadan istifa etmeyenleri de işten çıkarmakla tehdit etmesi suçtur. İnsani ve yasal bir hak olan sendikalı olma hakkına, yasal ve anayasal haklara karşı çıkan işvereni, yaptığı baskı ve zulümden dolayı kınıyor, kendisini işçilerin bu haklarına saygı göstermeye davet ediyoruz. Yapılan, çalışanlara bir zulümdür. Gemlik Gübre işvereni yaptığı bu zulmün karşılıksız kalacağını umuyorsa yanılıyor. Biz Sendika olarak tüm çalışanlarımızın yanındayız.Yasal ve sendikal haklarımızı sonuna kadar savunacağız. İşveren şunu unutmasın ki Gemlik Gübre varolduğu sürece bu işyerinde Petrol-İş de var olacaktır.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 
PETROL-İŞ SENDİKASI
MERKEZ YÖNETİM KURULU