• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

ICEM Genel Sekreteri dayanışma için Türkiye'de

Sendikamızın bağlı bulunduğu Uluslararası Kimya Enerji Maden ve Genel İşçi Sendikaları Federasyonu ICEM'in Genel Sekreteri Manfred Warda 6 Temmuz 2011 tarihinde gerçekleştireceği bir günlük Türkiye ziyaretinde, Petrol-İş Sendikası üyelerinin örgütlenme hakları için yürüttükleri mücadelelere destek sunacak. 

05.07.2011

Sendikamızın bağlı bulunduğu Uluslararası Kimya Enerji Maden ve Genel İşçi Sendikaları Federasyonu ICEM'in Genel Sekreteri Manfred Warda 6 Temmuz 2011 tarihinde gerçekleştireceği bir günlük Türkiye ziyaretinde, Petrol-İş Sendikası üyelerinin örgütlenme hakları için yürüttükleri mücadelelere destek sunacak.

Warda, öncelikle Çorlu Avrupa Serbest Bölgesi'ndeki Polyplex işyerinin önünde kurdukları çadırda 224 gündür direnişte olan işçileri ziyaret edecek. Burada saat 10.00'da gerçekleştirilecek basın açıklamasıyla sendikal örgütlenme hakkını ihlal eden Hintli firma Polyplex'te büyük özveri ve kararlılıkla anayasal hakları için direnen işçilerin sesi bir kez daha kamuoyuna duyurulacak, uluslarası emek dayanışmasının somut bir örneği sergilenecek.

Genel Sekreterin ikinci durağı, sendikal haklarını korumak isterken işten çıkartılan ve 194 gündür işyeri önünde direniş sürdüren Bericap işçilerinin saat 13.30'da düzenleyecekleri kitlesel basın açıklaması olacak. Gebze'de kurulu, Alman kökenli çokuluslu bir firma olan Bericap işyerinde tüm zorluk ve baskılara karşı azimle sürdürülen direnişi başından beri güçlü biçimde destekleyen ICEM'in dayanışma mesajları burada da kamuoyuyla paylaşılacak.

132 ülkede, 467 işkolu sendikasından 20 milyonun üzerinde işçiyi temsil eden ICEM uluslararası alanda faaliyet yürüten 9 küresel federasyondan biri. ICEM 2011 yılı Kasım ayında yapacağı Kongre sonrasında 2012 yılı içerisinde Uluslararası Metal İşçileri Federasyonu IMF ve Uluslararası Tekstil Giyim ve Deri İşçileri Federasyonu ITGLWF ile birleşerek yaklaşık 55 milyon işçinin temsil edileceği yeni bir sanayi işçileri federasyonu oluşturacak. Küresel federasyonların birleşerek yeni bir sanayi federasyonu oluşturması işçi sınıfını daha güçlü kılacak. 

Kurulduğu yıllardan bu yana uluslararası dayanışmanın önemine inanan ve bunun gereklerini yerine getirmek için çalışan Petrol-İş açısından Genel Sekreter Manfred Warda'nın gerçekleştireceği bu dayanışma ziyaretleri büyük önem taşıyor.

Aynı zamanda sendikal örgütlenme hakkı için olağanüstü koşullarda mücadele eden Petrol-İş üyelerinin şahsında dünya işçi hareketinin gösterdiği dayanışma Türkiye emek hareketinin gelişimi açısından da dikkatle izlenmesi gereken gündemlerden birisi olarak öne çıkıyor.

Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur

PETROL-İŞ SENDİKASI

PROGRAM: 6 Temmuz 2011- ÇARŞAMBA

Saat:10.00: Polyplex direnişçi işçilerini ziyaret: Avrupa Serbest Bölgesi-Velimeşe Mevkii ÇORLU

Saat:13.30: Bericap direnişçi işçilerini ziyaret: Beylik Bağı Mah. Çelikoğlu Cad. 155 -GEBZE