• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

ICEM, IUF ve ITF temsilcileri, Unilever depoları önünde 147 gündür direnen TÜMTİS üyesi işçileri ziyaret etti

Uluslararası Kimya, Enerji, Maden ve Genel İşçi Sendikaları Federasyonu (ICEM), Uluslararası Tarım, Gıda, Lokanta, Yiyecek, Tütün ve İlgili İşkolları Federasyonu (IUF) Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federasyonu (ITF) temsilcileri ile Unilever’de örgütlü Petrol-İş, Tekgıda-İş ile Unilever'in paketleme ve taşıma işini yapan taşeron Çipa ve Şimşek firmalarında örgütlenme mücadelesi yürüten TÜMTİS Sendikası ve uluslararası federasyon yetkililerinin katıldığı toplantı, 20 Ekim'de Petrol-İş Sendikası Genel Merkezi’nde yapıldı.

20.10.2008

 

Uluslararası Kimya, Enerji, Maden ve Genel İşçi Sendikaları Federasyonu (ICEM), Uluslararası Tarım, Gıda, Lokanta, Yiyecek, Tütün ve İlgili İşkolları Federasyonu (IUF) Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federasyonu (ITF) temsilcileri ile Unilever’de örgütlü Petrol-İş, Tekgıda-İş ile Unilever'in paketleme ve taşıma işini yapan taşeron Çipa ve Şimşek firmalarında örgütlenme mücadelesi yürüten TÜMTİS Sendikası ve uluslararası federasyon yetkililerinin katıldığı toplantı, 20 Ekim'de Petrol-İş Sendikası Genel Merkezi’nde yapıldı.

Toplantıya ICEM, IUF, ITF temsilcileri, TÜMTİS Genel Başkanı Kenan Öztürk, Genel Sekreter Gürel Yılmaz, Genel Mali Sekreter Seyfi Erez, Petrol İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Öztaşkın, Genel Sekreter Mustafa Çavdar, Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreteri Nimetullah Sözen, Genel Mali Sekreter İbrahim Doğangül, sendika uzmanları ile Tek Gıda - İş Genel Sekreteri Mecit Amaç, uluslar arası ilişkiler uzmanı ve Türk İş İstanbul 1. Bölge Temsilcisi Faruk Büyükkucak katıldı.

Toplantıda söz alan federasyon temsilcileri 3 federasyon olarak uluslararası bir kampanya başlatacaklarını, Sendikamız Genel Başkanı Mustafa Öztaşkın ve Tek Gıda İş Sendikası Genel Sekreteri Mecit Amaç da işten atılan işçiler TÜMTİS ile dayanışma içerisinde olacaklarını belirttiler.

Ana firma sendikal haklara saygılı olmalı

Öztaşkın, TÜMTİS'in iki taşeron firmadaki örgütlenme mücadelesi ile ilgili olarak Unilever'in İnsan Kaynakları yöneticileri ile iki kez görüştüklerini, yöneticilerden, “Bu firmalar taşeron firma, bizimle ilgisi yok. Biz bunlardan hizmet alımı yapıyoruz” cevabını aldıklarını belirterek şöyle konuştu:

“Sendikamızın Unilever'in üretim ve temizlik bölümünde 300'e yakın üyesi var. Şu anda biz bir problem yaşamıyoruz. Ancak taşeron firmadaki örgütlenme konusunda biz işveren gibi düşünmüyoruz. Ana firma hizmet alımını taşeron firma ile de yapsa sendikal haklara saygılı olmalı. Maalesef görüşmelerden sonuç alamadık. Sorunun çözümü küresel düzeyde işçilerin, sendika ve konfederasyonların işbirliği ve dayanışmasıyla olacaktır. Bu anlamda bu toplantıya katılan uluslararası federasyonların ve Unilever'in genel merkezinde örgütlü sendikanın etkili olabileceğini düşünüyorum. Direniş sürdükçe Petrol-İş olarak biz de destek vermeye devam edeceğiz, sorunu sürekli gündemde tutmaya, kamuoyu desteği oluşturmaya çalışacağız. Unilever işvereni, “Bu taşeron şirket, bizim şirketimiz değildir” diye bu işten kaçamaz. Unilever işvereninin de, hizmet aldıkları taşeron firmalarında çalışan işçilerin sendikal haklarına saygı gösterilmesi konusunda bu firmalara baskı yapması gerekir.”

147 gündür direnişteler

Toplantı sonrasında ise uluslar arası federasyon temsilcileri Unilever firmasının paketleme ve yükleme işini yapan Çipa ve Şimşek ünvanlı taşeron şirketlerinde çalışırken işten atılan, 26 Mayıs 2008 tarihinden itibaren Unilever depoları önünde direnişe başlayan işçileri ziyaret ettiler.

Unilever depoları önünde 147 gündür direnişte olan TÜMTİS üyelerini ziyarete gelen heyette; merkezi İsviçre’de bulunan, 132 ülkede, 472 sendikanın üye olduğu, 20 milyon üyesi bulunan, Uluslararası Kimya, Enerji, Maden ve Genel İşçi Sendikaları Federasyonu (ICEM) Kimya Sanayi Bölümü sorumlusu Kemal Özkan, Merkezi İsviçre’de bulunan, 120 ülkede 336 sendikanın üye olduğu, 12 milyon üyesi bulunan, Uluslararası Tarım, Gıda, Lokanta, Yiyecek, Tütün ve İlgili İşkolları Federasyonu (IUF) çok uluslu şirketler sorumlusu Kirill Buketov, merkezi İngiltere’de bulunan, TÜMTİS'in de üyesi olduğu, 148 ülkede 654 sendikanın üye olduğu, 4.5 milyon üyesi bulunan Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federasyonu (ITF) Kara Taşımacılık Bölümü Başkanı Mac Urata yer aldı.

Uluslar arası sendikacılar ile birlikte ziyarete TÜMTİS Genel Başkanı Kenan Öztürk, Genel Sekreter Gürel Yılmaz, Mali Sekreter Seyfi Erez, Eğitim Sekreteri Nurettin Kılıçdoğan, Örgütlenme Sekreteri Cafer Kömürcü, İstanbul 1 Nolu Şube Başkanı Ersin Türkmen, Türk İş Marmara Bölge Başkanı Faruk Büyükkucak, Petrol İş Sendikası Genel Sekreteri Mustafa Çavdar, Petrol İş Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreteri Nimetullah Sözen, Türk İş Kocaeli İl Temsilcisi Adnan Uyar, Gebze Sendikalar Birliği Sözcüsü ve Çelik İş Gebze Şube Başkanı Şerafettin Koç ve Kristal İş Gebze Şube Başkanı Şerafettin Bilici katıldı.

Gelen heyet, “Yaşasın Uluslararası Dayanışma, Direne direne kazanacağız, Zafer direnen emekçinin olacak, Unilever’e sendika girecek başka yolu yok, Yaşasın sınıf dayanışması” sloganları ile karşıladılar.

Mahkemenin verdiği işe iade kararları yerine getirilsin

Ziyaret sırasında ilk konuşmayı TÜMTİS Genel Başkanı Kenan Öztürk yaptı. Öztürk, 50’nin üzerinde fabrikaları bulunan çok uluslu Unilever firmasının işçilerin sendikal hak ve özgürlüklerini çiğnemekte sınır tanımadığını belirterek, “Unilever işten atmaların kendisi ile bir ilgisi olmadığını belirtiyor fakat işçi kıyımını başlatan ana şirket yetkilileridir” dedi.

Öztürk, konuşmasının devamında şunları söyledi: “İşçi sınıfına kölece çalışma koşullarının dayatıldığı, kriz gerekçesi ile işçi çıkarmaların ve düşük ücret dayatmalarının yapıldığı, sendikasız ve sigortasız işçi çalıştırmanın yaygınlaştığı günümüzde yerel ve uluslararası düzeyde sendika ve federasyonların dayanışma içerisine girmelerini oldukça önemsiyoruz. Uluslararası dayanışmayı ve mücadeleyi daha da yükseltmemiz gerekmektedir. Unilever gibi dünyanın 50’nin üzerinde değişik ülkesinde üretim yapan bir çokuluslu şirkette örgütlü ve örgütlenme çalışması yürüten sendika ve federasyonların ortak mücadele etmesini işçi sınıfının başarıya ulaşması bakımından sendikamız oldukça önemsemektedir. Kapitalizmin taşeron işçiliğini kullanarak bütün dünyada insanlığa kölelik koşullarını ve düşük ücretle sendikasız çalışmayı dayattığı bu dönemde taşeron işçiliğinin önüne geçilmesi ve sendikal hakların kazanılması için uluslararası şirketlere baskı yapılması gereklidir. İşten atılan üyelerimiz için sendikamız tarafından başlatılan hukuki süreç devam etmektedir.”

Gebze İş Mahkemesi'nin 17. 10 .2008 tarihinde vermiş olduğu karar ile TÜMTİS üyelerinin haksız yere işten atıldıklarının görüldüğünü, iş akitleri sendikal sebeplerle feshedilen işçilerin işe iadelerine karar verildiğini söyleyen Öztürk şöyle devam etti:

“Unilever Firması yetkilileri ve Çipa ve Şimşek işverenleri mahkemelerin vermiş oldukları karara uygun davranacaklarını birçok defa belirtmişlerdi. Yaptıkları açıklamalara uygun davranarak işten atılan üyelerimize bir an önce işbaşı yaptırılmalıdır. Unilever Firması yetkilileri ile Çipa ve Şimşek patronları yasadışı tutumlarından bir an önce vazgeçerek, işçilerin temsilcisi olan sendikamız ile görüşmelere başlamalıdır. İşçi sınıfının sendikal hak ver özgürlüklerini kullanmasına karşı başlatılan saldırılara tüm gücümüzle direneceğiz, yasal ve meşru haklarımızı kullanmaya devam edeceğiz. Anayasal haklarını kullanarak sendikamıza üye olan işçiler tekrar sendikalı olarak işe dönünceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.”

Unilever’in anladığı dilden konuşacağız

Öztürk'ten sonra, ICEM Temsilcisi Kemal Özkan, dünyadaki 20 milyon kimya işçisinin dayanışma mesajlarını getirdiğini belirterek başladığı konuşmasında şunları söyledi:

“Mücadeleniz dünyanın dört bir tarafında takip ediliyor. Sizlerin istediği daha iyi koşullarda çalışmak. Bunun için sendikaya üye oldunuz. Bizler 3 sendikal federasyon olarak Unilever Türkiye yetkililerinden sorunun çözümü için randevu istedik. Fakat vermediler. Bundan sonra onların anladıkları dilden konuşacağız. Buradaki sendikalaşma mücadelesi yalnızca işten atılan 87 işçi ve TÜMTİS Sendikamızın sorunu değil. Dünyanın dört bir tarafında mücadele eden tüm işçilerin sorunu. Federasyon olarak sonuna kadar yanınızdayız.”

IUF adına konuşan Kirill Buketov Kanada, Pakistan ve Hindistan’da da Unilever fabrikalarında çalışan binlerce işçinin sendikalaşma mücadelesi verdiklerini belirterek uluslar arası çapta Unilever Firmasına karşı mücadele etmek gerektiğini söyledi. Unilever’in tüm dünyada işçi kıyımına gittiğini belirten Kirill Buketov sözlerine şöyle devam etti:

“2000 yılında Unilever’in tüm dünyada 300 bin çalışanı varken bugün 160 bin çalışanı var. 7 yıl içerisinde 140 bin işçi işini kaybetmiş. Her yıl ortalama 20 bin işçi işini kaybediyor. Şirket küçülmüyor. Tam tersine sürekli büyüyerek karını artırıyor fakat taşeronlaştırma işini yaygınlaştırıyor. Büyüme ve karlarını artırma adı altında 2000 yılından bu yana bu politikaları uyguluyorlar. Unilever’de taşeronlaştırma oranı 2000 yılında % 10 iken 2003 yılında bu oran % 15’e yükseldi. Bugün ise % 25’tir. Dolayısı ile bu sorun sadece burada işten atılan işçilerin değil Türkiye’de ve tüm dünyada Unilever’deki sendika ve federasyonların ortak sorunudur. Unilever’in bu sendikasızlaştırma ve örgütsüzleştirme politikalarından etkilenen tüm sendikalar olarak ittifak yapmalıyız. Sizlerle dayanışmak ve mücadelenizi yükseltmek için buradayız.”

Dayanışma içerisinde olursak kazanırız

TÜMTİS'in de üyesi olduğu ITF Kara Taşımacılık Bölümü Başkanı Mac Urata ise şöyle konuştu:

“Unilever Firması suç işliyor. İşçilerin daha iyi şartlarda çalışma ve örgütlenme hakları vardır. 147 gündür kararlıca direnişinizden dolayı sizleri kutluyorum. Bizler de uluslararası sendikal federasyonlar olarak sizlerin mücadelenizi daha fazla uluslar arası alana taşıyacağız. Gebze İş Mahkemesi'nin vermiş olduğu işe iade kararı oldukça önemlidir. İşe iadelerine karar verilen işçiler işe başlatılmaz ise mücadeleyi daha da yükselteceğiz. Eğer dayanışma içerisinde olursak ve birlikte mücadele edersek kazanırız. Zafer işçilerin olur.”

Son olarak konuşan Türk İş İstanbul 1. Bölge Temsilcisi Faruk Büyükkucak ise “ 147 gündür direnişinizden dolayı sizleri kutluyor desteklerinden dolayı yurtdışından gelen heyete teşekkür ediyorum. Devam eden direnişlerle dayanışmayı yükseltmek gerekiyor. Sadece sizleri destekliyoruz demek yetmiyor. Başarı ancak maddi ve manevi desteği yükseltirsek gelir. Bu bölgedeki sendika şube başkanlarının bir kısmı burada. Gönül isterdi ki tamamı burada olsun. Burada olmamaları çok büyük eksikliktir ” dedi.