• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

USLAW'dan dayanışma mektubu

Irak işçilerine ABD'den 1 Mayıs mesajı

ABD Savaş Karşıtı Sendikalar Platformu USLAW Irak işçilerine ve sendikal hareketine 1 Mayıs için bir dayanışma mesajı yolladı. 

Daha iyi bir dünya için mücadele eden kardeşlerimiz,

Irak'ın suç niteliği taşıyan ve ahlaka aykırı işgalinin altıncı yılındaki bu 1 Mayıs'ta, ABD Savaş Karşıtı Sendikalar Hareketi'nin (USLAW) içinde yer alan örgütler ve bireyler olarak bizler, bütün insanların barışa, sosyal adalete, onura ve insan haklarına kavuşması için mücadele veren sizlere kardeşçe selamlarımızı iletiyoruz. 

Uluslararası işçi sınıfının mücadelesine ve kazanımlarına adanmış bu günde, ülkenizin işgaline hızla son verme kararlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz. ABD yönetiminden bütün askeri kuvvetlerini ve parayla tutulmuş özel güvenlik güçlerini (paralı askerlerini) derhal ve koşulsuz geri çekmesini, bütün askeri üslerini dağıtmasını ve Irak'ın ve halkının yazgısına ve geleceğine dayatmada bulunmaktan vazgeçmesini talep ediyoruz.

Bir milyonu aşkın Iraklı'nın ölümünü veya Irak'ın altyapısının, hastanelerinin, okullarının, enerji ve su tesislerinin ve sayısız evin ve işyerinin geçerli bir neden olmaksızın ve topyekün tahribini veya Irak nüfusunun yaklaşık yüzde yirmisinin yerinden yurdundan edilmesini, bunlardan iki milyonu aşkınının ülkeden sürülmesini veya işgalin yol açtığı derin toplumsal yaraları, mezhep bölünmelerini ve suçluluğu paranın hiçbir şekilde telafi etmeyeceğini bilmekle birlikte, yönetimimizin yol açtığı korkunç yıkımdan ötürü Irak halkına tazminat ödemesini talep ediyoruz.

Irak yönetiminin ILO standartlarına uygun, işçilerin, hiçbir hükümet müdahalesi olmaksızın, serbestçe örgütlenme ve seçtikleri sendikalara katılma, toplu sözleşme bağıtlama ve gerektiğinde greve çıkma haklarını içeren bir iş yasasını hızla çıkarması talebinizi desteklemeye devam edeceğiz.

Irak'ın başta petrol ve gaz olmak üzere, temel kamu hizmetlerini ve sanayilerini özelleştirme girişimlerinin durdurulması ve işgal sona erene ve Irak halkı tam egemenliğini ve kendi kaderini belirleme hakkını yeniden kazanana kadar petrol sektörünün uzun vadeli gelişmesiyle ilgili hiçbir karar alınmaması talebinizi desteklemeye de devam edeceğiz.

İşçilerin bu özel gününde, ABD Liman İşçileri Sendikası üyesi liman işçilerinin, Irak'ın işgaline karşı çıktıklarını ve işgalin derhal sona erdirilmesi ve bütün birliklerin geri çekilmesi talebini desteklediklerini göstermek üzere, ABD'nin Batı Sahili'ndeki bütün limanlarda iş bırakma kararı aldıklarını sizlere bildirmek istiyoruz. Bu eylem hem ABD'de hem dünyada yaygın destek gördü. 

Cesaretinizi ve kararlılığınızı selamlıyoruz. Adaletsizliğe karşı direnişiniz bizlere ve dünyanın dört bir yanındaki emekçi insanlara esin veriyor. 

Yaşasın Irak işçi hareketi! 

İşgale son verilsin ve bütün yabancı kuvvetler Irak'tan derhal geri çekilsin! 

Irak halkı barışı, adaleti, ulusal egemenliği ve kendi kaderini belirleme hakkını yeniden kazanmalıdır!