• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Sendikamızın, Petkim'in yüzde 51 oranındaki Kamu Hissesinin Blok olarak satılmak suretiyle ihaleye çıkarılmasına ilişkin ÖİB'nin ihale oluru kararı ile ihale şartnamesinin iptali istemine karşı Danıştay 13.Dairesinin kararı

İlgili dosya ektedir.

İlgili dosya ektedir.