• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

TPAO ve BOTAŞ işçisi çözüm bekliyor!

Türkiye genelinde sendikamız üyesi 3 bin 450 TPAO işçisi ile bin 860 BOTAŞ işçisi, kamu kesimi toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlanamaması nedeniyle 11 Eylül günü, saat 17. 00'de AKP il binalarının önünde siyasi iktidarı protesto ederek taleplerini iletecekler.

 

10.09.2009
Türkiye genelinde sendikamız üyesi 3 bin 450 TPAO (Türkiye Petrolleri A.O.) işçisi ile bin 860 BOTAŞ (Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.) işçisi, kamu kesimi toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlanamaması nedeniyle 11 Eylül günü, saat 17. 00'de AKP il binalarının önünde siyasi iktidarı protesto ederek taleplerini iletecekler.
 
Sendikamız üyesi TPAO işçileri 17-18 Ağustos tarihlerinde işyerlerini terk etmeme eylemleri yapmış, 19 Ağustos'da iş bırakmış, 1-2 Eylül tarihlerinde de toplu viziteye çıkmışlardı. TPAO işçilerinin 1 günlük iş bırakma eylemleri son dönemlerin en etkin işçi eylemleriydi.
 
Bu iki işyeri toplu iş sözleşmeleri, Hükümet ve Türk-İş Konfederasyonu arasında  imzalanan “Çerçeve Anlaşma Protokolü”nün ve  siyasi iradeyi temsil eden Kamu-İş İşveren Sendikasının sorunlarımıza çözüm sağlayamaması nedeniyle henüz imzalanamadı. Sendikamızın siyasi iradeden talebi, bu işletmelerde uygulanmakta olan ücret skalalarının güncellenerek işe ilk giriş ücretlerinin artırılması ve  saptanan ilk giriş ücreti esas alınarak yapılan iş, kıdem ve tahsil faktörlerine bağlı olarak ücretler arasında adaletli, oransal farklılıklar yaratmak suretiyle dengesizliklerin giderilmesini sağlayacak uygulamaların başlatılmasına yönelik şirket yönetim kurullarına yetki verilmesidir.
 
Siyasi iktidarı protesto eylemlerine sendikamızın başta Ankara, Batman, Adıyaman, Trakya şubelerinde örgütlü TPAO ve BOTAŞ işçileri başta olmak üzere Adana, Bursa, İstanbul 1 Nolu, İstanbul  2 Nolu, Kırıkkale ve İzmir şubelerimizde örgütlü işçiler katılacak.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 
 
PETROL-İŞ SENDİKASI
 
MERKEZ YÖNETİM KURULU