• industriAll global
 • industriAll europe
 • Retun See
 • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Haberler

 • Danıştay, Tüpraş’ın satışına izin veren Rekabet Kurulu kararının yürütmesini durdurdu

  Sendikamızın, Tüpraş’ın yüzde 65,76 oranındaki kamu payının Efremov Kautschuk Gmbh şirketine blok satış yöntemiyle devri işlemine onay veren Rekabet Kurulu kararının iptali ve dava sonuna kadar yürütmenin durdurulması istemiyle, 16.02.2004 tarihinde Danıştay 10. Dairesi’nde açtığı davanın ilk aşamasında Mahkeme, Tüpraş’ın satışına izin veren Rekabet Kurulu kararının yürütmesini durdurdu. Danıştay 10. Dairesi,  dava konusu Rekabet Kurulu kararının iptal istemini ise daha sonra görüşerek karara bağlayacak.
 • Basın Bildirisi

  Karar, Petrol-İş’in, çalışanların ve hukukun bir zaferidir 22.06.2004 Petrol-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Ali Ufuk Yaşar, Danıştay 10. Dairesi’nin verdiği kararın, Petrol-İş’in çalışanların ve hukukun bir zaferi olduğunu belirterek yerel - genel, görsel ve yazılı basına yaptığı açıklamada şu değerlendirmede bulundu: “Danıştay 10.Dairesi, Ankara 10.
 • Ankara 10. İdare Mahkemesi Karar

  T.C.            ANKARA10. İDARE MAHKEMESİ  Esas No:2004/1700 
 • Tüpraş’ın ülkemiz için stratejik önemi ve değeri unutulmamalı

  Gebze Şube Başkanı Süleyman Akyüz: Tüpraş’ın ülkemiz için stratejik önemi ve değeri unutulmamalıTüpraş' ın özelleştirme ihalesinin iptali için büyük bir mücadele örneği veren sendikamız Petrol-İş’in, bu hukuk mücadelesi sonucunda önce Ankara 10. İdare Mahkemesi ihalenin iptali kararını verdi. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) bu kararın yürütülmesinin durdurulması istemiyle Danıştay 10.
 • TMSF'de "Özelleştirme" gibi Satarsa | Mustafa Karaalioğlu-Yeni Şafak

  Ankara 10. İdare Mahkemesi TÜPRAŞ'ın satışını durduran bir karar almıştı. Özelleştirme İdaresi bu karara itiraz etti ve yürütmenin durdurulmasının durdurulmasını istedi ama Danıştay bu istemi reddetti. Yani, yılın en büyük özelleştirmesinin önü kalın duvarlarla kapatıldı. Eğer, nihai karar da bu yönde verilecek olursa yüzde 65.76'sı 1 milyar 302 milyon dolara satılan TÜPRAŞ yine devletin elinde kalacak.
 • Tüpraş Rekabet Kurulu Kararı

  T.C       DANIŞTAY   ONUNCU DAİRE Esas No:2004/2195  Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen  : Petrol-İş Sendikası
 • Irak Özelleştirilirken | Korkut Boratav-Cumhuriyet

  TÜPRAŞ'ın özelleştirilmesi gündeme alındığında, Petrol-İş Sendikası'nın kampanyası, ''İki özelleştirme harekâtı: Irak ve TÜPRAŞ'' sloganı ile başlatıldı. Kimilerinin, Irak'ın işgali ile TÜPRAŞ özelleştirmesi arasındaki benzetmeyi yadırgadığını; ''Irak haksız bir saldırıya, işgale uğramıştı; ama ülkenin özelleştirilmesi de nereden çıktı?'' diye sorguladıklarını biliyorum.
 • Tüpraş,10.İdare İhale İptal Kararı ile ilgili Danıştay Kararı

    T.C         DANIŞTAY     ONUNCU DAİREEsas No:2004/8257 Temyiz eden ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen (Davalı):Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş/ANKARA
 • Ankara 10. İdare Mahkemesi kararının yürütmesinin durdurulması istemi reddedildi

  Danıştay 10. Dairesi, Ankara 10. İdare Mahkemesi’nin TÜPRAŞ’ın özelleştirilmesine ilişkin İhale Komisyonu kararını iptal kararı ile ilgili yürürlüğün durdurulması istemini reddetti. 
 • Harb-İş Sendikasının Oturma Eylemine Destek

  TÜRK HARB-İŞ SENDİKASI’ NIN OTURMA EYLEMİNE DESTEK Türk Harb-İş Sendikası, Ankara Şubesi kapsamındaki işyerlerinden Deniz Dikimevinde 5 Yıldır Temsilci olan Fatma ATAK’ ın hiçbir gerekçe gösterilmeden 8 Haziran 2004 Tarihinde iş akdinin feshedilmesini protesto etmek amacıyla Başkanlar Kurulu olarak Ankara Şubesinin önünde(Yüksel Caddesinde) 21/22 Haziran 2004 Tarihlerinde (İki Gün) oturma eylemi yapmışlardır.Ankara Şube Başkanımız, Yönetim Kurulu üyelerimiz, işyeri Baştemsilci ve Temsil

Sayfalar