• industriAll global
 • industriAll europe
 • Retun See
 • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Basın Servisi / Basın Duyuruları

 • Petrol-İş, ÖİB yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu

  Tüpraş’taki %51 kamu payının özelleştirilmesine ilişkin işlemler hakkında açılan davalar sonucunda, DİDD Genel Kurulu 2.2.2006 tarihli kararıyla, ihale şartnamesi ve buna dayalı ihaleyi sonuçlandıran ihale komisyonu kararını hukuka aykırı bularak yürütmenin durdurulmasına karar vermiştir.

   

 • Tüpraş'ta hukuksuzluğa devam kararı çıktı

  Dün bir açıklama yapan ÖİB, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 2 Şubat 2006 tarihinde aldığı, Tüpraş’ın %51'lik hissesinin blok satışına ilişkin ihale komisyonu kararının ve ihale şartnamesinin yürütmesinin durdurulması kararını uygulamamıştır. İdare hukuki değil keyfi hareket ederek, 30 günlük yasal süre içerisinde bu kararı uygulamamakla suç işlemiştir.
 • Üretimden gelen gücünü kullanan Tüpraş işçisi bugün iş bıraktı

  Tüpraş’ta idare’ye tanınan 30 günlük sürenin dolmasına 3 gün kalmasına rağmen kararın hala uygulanmaması nedeniyle sendikamız üyesi Tüpraş rafineri işçileri, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), siyasi iktidar ve ortada yargı kararı yokmuş gibi davranıp işlemlerin devamı niteliğinde kararlar alan Koç-Shell Konsorsiyumu’nu bir kez daha uyarmak için bugün tam gün iş bırakma eylemlerine başladı.
 • 'Tüpraş’ta demokratik haklar sonuna kadar kullanılacaktır'

  Petrol-İş Başkanlar Kurulu 14-15 Mart 2006 tarihinde Bursa’da toplanarak dünyadaki ve ülkedeki gelişmeleri görüşmüş, Tüpraş’a dair gelişmeleri değerlendirmiş, toplu iş sözleşmelerini, örgütlenme faaliyetlerini, sendikalaştıkları için işlerini kaybeden BPO’daki üyelerimizin durumunu, sosyal güvenliği ve sendikaları ilgilendiren yasa ve tasarıları ele almıştır.  Başkanlar kurulumuz, ortaya konan görüş ve önerilerin ne şekilde hayata geçirilebileceği konusunda fikir alışverişinde bulunduktan sonra tüm bu konulara ilişkin yaklaşımlarını aşağıda yer alan sonuç bildirgesi ile üyelerimize ve kamuoyuna duyurmayı kararlaştırmıştır.
 • Yargı kararını uygulamayan Kilci ve yardımcıları hakkında disiplin sürecinin işletilmesini istedi

  Sendikamız, Maliye Bakanlığı’na yaptığı başvuruda, Tüpraş’ta bulunan yüzde 51 oranındaki kamu payının blok satış yoluyla özelleştirilmesine ilişkin ihale hakkındaki Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun, 2.2. 2006 tarihli yürütmenin durdurulması kararları gereğini yerine getirmekten kaçınan Özelleştirme İdaresi Başkanı Metin Kilci ve sorumlulukları saptanacak ÖİB görevlileri hakkında ilgili yasal düzenleme çerçevesinde disiplin sürecinin işletilmesini istedi.
 • 'Yargı kararının derhal uygulansın'

  Sendikamızın örgütlü olduğu Tüpraş’ın Kocaeli, Kırıkkale, Aliağa, Batman rafinerileri ile Körfez Petrokimya ve Rafineri Müdürlüğü işçileri, 7 Mart 2006 tarihinde, Salı günü saat 13.00’de, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın Ankara adresine giderek, ÖİB yetkililerinden Tüpraş’ta yargı kararının derhal uygulanmasını talep edecekler.
 • Petrol-İş üyesi Tüpraş rafineri işçileri bugün Cumhurbaşkanı, Başbakan ve ÖİB başkanına faks çekiyor

  Petrol-İş üyeleri, çekecekleri fakslarda, Başbakan Erdoğan ve ÖİB Başkanı Kilci’den hukuk devletinin tesisi için Tüpraş’ta yargı kararının derhal uygulanmasını talep edecekler. Rafineri işçileri, Cumhurbaşkanı Sezer’e de yargı kararı ile ilgili sürecin Cumhurbaşkanlığı makamınca izlenmesi talebini iletecekler.

   

 • Tüpraş'ta gerekçeli kararı bekleyen taraflara çağrı

  Kamuoyu tarafından da yakın bir şekilde takip edilen, TÜPRAŞ'ın %51 hissesinin blok olarak satılmasına dair özelleştirme işlemlerine karşı sendikamız tarafından açılan davalarda Danıştay Dava Daireleri Genel Kurulu tarafından 2.2.2006 tarihinde verilen yürütmenin durdurulması kararları bugün sendikamızca tebliğ alınmıştır.

   

 • Tüpraş’ı geri almakta kararlı olan işçiler eylemlere başladı

  'Tüpraş'ta yargı kararının kesinlikle uygulanması için, Petrol-iş'in sonuna kadar mücadele edeceğinden hiç kimsenin şüphesi olmasın'

   

 • Petrol-İş emek kütüphanesi araştırmacıların hizmetinde

  Sendikamız Petrol-İş’in genel merkez binasında yer alan kütüphanemiz, bir süredir devam eden yeniden düzenleme çalışmaları sonrasında, yaklaşık 10 bin kitap ile araştırmacıların hizmetine sunulmuştur.

Sayfalar