• industriAll global
 • industriAll europe
 • Retun See
 • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Basın Servisi / Basın Duyuruları

 • BOTAŞ çalışanlarının sorunlarına duyarsız

  Sendikamız üyesi 2 bin BOTAŞ işçisi, sorunlarının çözülmesi için geçen hafta Türkiye çapında 2 saat iş bırakarak uyarı eylemi yaparken, BOTAŞ yönetiminin duyarsızlığını sürdürmesi ve sorunların çözümüne yanaşmaması üzerine, üyelerimiz bugün de 2 saat iş bırakma eylemi yaparak BOTAŞ yönetimini proteste edecekler. Üyelerimiz saat 10.00’a kadar iş başı yapmayacak.

   

   
 • Petrol-İş üyesi 2000 Botaş işçisi eylemde

  BOTAŞ işyerlerindeki bir grup çalışanın ücretlerinin yükseltilmesine karşın, vaat edilmesine rağmen ücret artışının, sendika üyesi olanlar için yapılmaması, çalışanlar arasında ayrımcılığın sürdürülmesi, bazı kapsam içi personelin görev ünvanlarının iptal edilmesi ve yemekhanelerin özelleştirilmek istenmesi nedeniyle, BOTAŞ  işçileri bugün saat 10.00’a kadar iş başı yapmayarak, uygulamaları ve verilen sözlerin yerine getirilmemesini protesto ettiler.
 • Desan işçilerinin direnişini destekiyoruz

  Limter-İş Başkanı Dinç’in tutuklanmasını kınıyoruz
  Ücretlerini alamadıkları için direnen Desan Tersanesi işçilerine yapılan saldırıları, Limter-İş Genel Başkanı Cem Dinç ve Örgütlenme Uzmanı Kamber Saygılı’nın tutuklanmasını kınıyoruz.
   
 • AKP hükümeti 'düşük statü'lü işçilik peşinde

  AKP hükümeti kamuda, 'düşük statü'lü işçilik peşinde.
  TBMM’ye gönderilen yasa tasarısı ile Hükümet, Anayasa, 4857 sayılı İş Yasası ve 2821 ve 2822 sayılı yasalardaki düzenlemelere,  ILO sözleşmeleri ve AB mevzuatına aykırı olarak, kamu kurumlarında çalışan veya işe alınacak işçiler için yeni düzenlemeler getirmeyi, bu işçilerin mevcut yasalardaki hak ve Toplu İş Sözleşmesi imkanlarından yararlanmalarını engellemeyi hedefliyor.
 • 12 Eylül yasaları bir an önce değişmeli

  Öztaşkın: 2821 ve 2822 sayılı 12 Eylül yasalarının değiştirilmesi için baskı gücü oluşturalım.
  İsviçre’nin Cenevre kentinde başlayan 95. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Çalışma Konferansı sürüyor.  Türkiye’deki işçi ve işveren kesimlerini temsilen konferansa katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu, Türk-İş Genel Başkanı Salih Kılıç ve TİSK Başkanı Tuğrul Kudatgobilik de birer konuşma yapacaklar.
   
 • Yargı Tüpraş'ın şaibeli satışını iptal etti

  Ankara 12. İdare Mahkemesi, Sendikamıza 23.5.2006 tarihinde tebliğ edilen kararıyla, Tüpraş'ın %14,76'sının İMKB Toptan Satışlar Pazarında satılmasına dair Özelleştirme İdaresi Başkanlığı işlemini iptal etti.

   

 • Danıştay üyelerine yapılan saldırıyı kınıyoruz

  Cumhuriyetimizin en önemli kurumlarından, yüksek yargı organı Danıştay üyelerine bu sabah saatlerinde duruşma esnasında iken silahlı saldırıda bulunulmuş, 2 Daire Başkanı Mustafa Birden ile üye  Mustafa Yücel Özbilgin ağır olmak üzere Danıştay 2. Dairesi’nin 5 üyesi yaralanmıştır. Bu  insanlık dışı saldırıyı nefretle kınarken, Danıştay üyelerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve acil şifalar diliyoruz. Temennimiz ağır yaralı Danıştay üyelerinin ölüm tehlikelerini atlatmaları ve bir an önce sağlıklarına kavuşmalarıdır.

   

 • Tüpraş davasında sonuna kadar

  Sendikamız, Tüpraş'ın yüzde 51'lik hissesinin satışının iptaline ilişkin açtığı davaları esastan sonuçlandıran Danıştay 13. Dairesi’nin “red” kararları için, kararların temyiz incelemesi üzerine bozulması ve temyiz incelemesi sonucuna kadar yürütmenin durdurulması istemiyle Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nda dava açtı.

   

 • AKP İktidarı sosyal güvenlikte kazanılmış hakları ortadan kaldırdı

  AKP  Hükümeti, IMF’nin önerilerinin dışına çıkmamakta ısrar ederek, sözde reform adı altında Meclis’ten geçirdiği Sosyal Güvenlik Kurumu ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası yasalarıyla çalışanlarımızın kazanılmış haklarını ortadan kaldırdı.
 • Tüm emek güçleri, genel sağlık sigortası ve sosyal güvenlik tasarılarına karşı mücadeleye

  Türkiye’de de İktidar, Meclis’te görüşülmekte olan sosyal güvenlik ve sağlık sigortası tasarıları ile sosyal güvenlik ve sağlık giderlerini tamamen sigortalılara yüklemeyi, hatta bu kaynakları özel sektöre aktararak, özel sektöre kaynak yaratmayı ve özel sektörü güçlendirmek şeklinde bir politikayı uygulamaya sokmayı hedefliyor.

Sayfalar