• industriAll global
 • industriAll europe
 • Retun See
 • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Haberler

 • POAŞ Müdahillik Dilekçesi

     Ankara 10.İdare MahkemesiBaşkanlığına (...../10/2003)D.No: 2003/1692 E.Davacıya Yanında Katılmaİstemi İçerir Dilekçedir
 • POAŞ'ın Satışı Davalık | Tuncay Mollaveisoğlu-Akşam

  Türkiye Petrol Kimya Lastik İşçileri Sendikası (Petrol-İş), POAŞ'ın yüzde 25.8'lik kamu payının İş-Doğan Petrol Yatırımları A.Ş'ye satışına ve bu satıştan doğan 271.3 trilyon lira tutarındaki borcun ertelenmesine ilişkin Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) kararlarının iptali ve dava sonuna kadar yürütmenin durdurulması istemiyle Ankara Bölge İdare Mahkemesi'nde dava açtı.
 • YARGIYA GİDİYORUZ

  Sendikamız,  20 Ekim 2003 tarihinde(bugün) saat 15:00’de Ankara’da, Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nde; POAŞ’ın % 25.8’lik kamu payının İş-Doğan Petrol Yatırımları A.Ş.’ye  satışına, Bu satıştan doğan 271.3 Trilyon TL tutarındaki borcun ertelenmesine ilişkin ÖYK Kararlarının iptali ve dava sonuna kadar yürütmenin durdurulması istemiyle Ankara İdare Mahkemesi’nde dava açacaktır. 
 • POAŞ için açılan Yürütmenin Durdurulması ve Duruşma İstemi İçerir İptal Davası

  Ankara Nöbetçi İdare MahkemesiBaşkanlığına  20.10.2003Yürütmenin Durdurulması ve Duruşma İstemi İçerir İptal Davası  
 • KAMU YARARININ KORUNMASI İÇİN DAVACIYIZ

  Bilindiği gibi POAŞ,  % 51’lik kamu payının 2000 yılında İş-Doğan Petrol Yatırımları A.Ş.’ye devredilmesiyle  özelleştirilmiştir. Özelleştirme uygulama ve işlemlerini düzenleyen 4046 sayılı Yasa’nın ihale usullerini düzenleyen 18.maddesi’nde teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup, kabul edildiği hükmü yer almaktadır.
 • Enflasyon Düşüyor, Ücretler Daha Hızlı Düşüyor | Mustafa Sönmez

  Enflasyondaki düşüş baş döndürüyor. Yıllık hedef olan yüzde 20’yi gerçekleştirmek artık işten bile değil. 2004’te ise yüzde 12 hedefine ulaşılacak. Enflasyonun düşüş fotoğrafı çok çekici. İyi de enflasyon düşerken reel ücretlere ne oluyor ? Ücretler, enflasyonun aşındırıcı etkisinden kurtuluyorlar mı ?  Enflasyondaki düşüşle beraber reel ücretlerde bir düzelme sözkonusu mu?
 • POAŞ Gerçeği-2 | Tuncay Mollaveisoğlu-Akşam

  Devletin en karlı şirketi Petrol Ofisi'nin özelleştirme sürecinde yaşananlar Türkiye'nin yolsuzluk çukuruna atılan yeni yöntemlerle tarihe geçti Petrol Ofisi'nde bugüne kadar yaşananlar, Türkiye'de olduğu gibi dünyada da eşi görülmemiş bir özelleştirme örneği (!) ortaya çıkardı.
 • POAŞ Gerçeği-1 | Tuncay Mollaveisoğlu-Akşam

  Artık önü kapandı Petrol Ofisi'nde devleti zarara uğratan Aydın Doğan başka devlet ihalelerine giremeyecek. Çünkü özelleştirme yasalarına göre; özelleştirme işlemlerini riske sokan, kamu zararına yol açan şirketlerin ihalelere katılması yasak İş-Doğan Ortaklığı, Petrol Ofisi'ni satın alırken kamuyu defalarca zarara uğratmış, son olarak da borçlarını ödeyemediğini söyleyerek, 271 trilyon liralık kamu alacağının ertelenmesini istemişti.
 • Kölelerin Gözü Açılıyor | Ece Temelkuran-Milliyet Pazar

  Özelleştirmeler veya yeni İş Yasası yüzünden işsiz kalanlara ne oluyor sanıyor acaba hükümet? Buharlaşmıyor o insanlar. Öfkeleniyorlar. Sonra da, nasıl diyeyim, olaylar gelişiyor!
 • Öztaşkın: Kazanan ve kaybeden yok, bu bir bayrak yarışı

  Petrol-İş’in 24. Olağan Merkez Kongresi’nin üçüncü gününde, delegelerin kullandıkları oylarla yeni dönemde görev yapacak olan yöneticiler belirlendi. Delegeler eski yönetime, 4 yıl daha görev verdi. Mustafa Öztaşkın başkanlığındaki Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri şöyle:Mustafa Çavdar (Genel Sekreter), Adnan Özcan (Genel Mali Sekreter), İsmet Yiğit (Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreteri), Mehmet Güray (Genel Yönetim Sekreteri). 

Sayfalar