• industriAll global
 • industriAll europe
 • Retun See
 • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Haberler

 • Sağlık Emekçilerinin Haklı Taleplerinin Yayındayız. Haklı Mücadelelerini Destekliyoruz

  Yıllardır süre gelen devletin sağlık ve eğitim hizmetlerinden uzaklaştırılması politikası, AKP İktidarının da benimsediği bir politika olmuştur. AKP. İktidarının 2004 yılı bütçesinden sağlığa ayırdığı pay %2,9 dur. Bu oran sağlığın gözden çıkarıldığı, devletin sağlık hizmeti vermekten elini çektiği, sağlık hizmetlerinin piyasa koşullarına terk edildiği anlamına gelmektedir. 
 • İskenderun Gübre Fabrikalarında Eylem

  Şubemizin örgütlü bulunduğu İskenderun Sarıseki Gübre Fabrikaları T.A.Ş. işyerinde, iki üyemizin zoraki emekliliğe sevk edilmesi, bir üyemizin de rızası olmadan zoraki İzmit Yarımca Gübre Fabrikaları T.A.Ş.’a tayin edilmesi, Gübre Fabrikaları Genel Müdürü Kemal GÜNDOĞDU’nun partizanca ve keyfi davranışlarına tepki olarak, 03 Kasım 2003 tarihinde, üyelerimiz sabah iş başı yapmamıştır. 
 • Petrol-İş Diyor ki | İlhan Selçuk-Cumhuriyet

  Petrol-İş (uzun adı Türkiye Petrol Kimya Lastik İşçileri Sendikası) ''Başka Bir Dünya Mümkündür'' adıyla bir kitapçık yayımladı. Bizim ''çamur içindeki medyamız'' uzun süreden beri 'sendika' sözcüğünü sansür etmiştir; sürekli olarak etnikçilik, hortumculuk, dincilik, savaşçılık üzerine şamata sürdüğünden 'alın teri'' ni vurgulayan emeği çoktan unuttuk...
 • ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKAN’LIĞINA ÇAĞRI: “TÜPRAŞ’A TEKLİF VERENLER DERHAL AÇIKLANSIN ! ”

  Tüpraş’ın % 65.76 ‘lık kamu hissesinin özelleştirilmesine ilişkin ihale kararına göre; İhaleye teklif verme süresi 24.10.2003 günü tamamlanmıştır.Bu sürenin bitmesine karşın ÖİB Başkanı Metin Kilci,verdiği demeçte teklif veren firmaların ancak 2-3 hafta sonrasında kamuoyuna açıklanacağını ifade etmiştir. 
 • Tüpraş'ın % 66.76 Oranındaki Kamu Payının Blok Satışı İle İlgili İhaleye Giren Şirketlerin Açıklanması İstemi

  Sayın    Metin Kilci  Özelleştirme İdaresi Başkanı  24.10.2003  
 • DEV KAMU TEKELLERİ TÜPRAŞ ve TEKEL KİMLERE, NİÇİN “SATILACAK”

  Yılların toplumsal birikimleri olan kamu tekelleri Tüpraş ve Tekel, “babalar gibi satışla” yerli ve yabancı özel tekellerin yağmasına açılmaktadır. Oysa 4046 sayılı Özelleştirme Yasası’nın amaçları; Verimliliğin artırılması,Kamu giderlerinin azaltılması olarak sayılmaktadır. Aşağıda belirtildiği gibi, söz konusu kârlı kuruluşların özel sektöre devredilmesiyle bu amaç ihlal edilmektedir. Bu kuruluşların 2002 yılı ekonomik göstergeleri değerlendirildiğinde;
 • POAŞ Müdahillik Dilekçesi

     Ankara 10.İdare MahkemesiBaşkanlığına (...../10/2003)D.No: 2003/1692 E.Davacıya Yanında Katılmaİstemi İçerir Dilekçedir
 • ÖZELLEŞTİRİLEREK “BUHARLAŞTIRILMAK” İSTENEN DEV KURULUŞ: TÜPRAŞ

  Türkiye, Avrupa’nın en hızlı büyüyen petrol piyasalarından birisidir. Ülkemizin petrol ürünlerine olan talebi 2007 yılında 30 milyon tona, 2020 yılında 43.7 milyon tona ulaşacaktır. Rafinaj faaliyetlerinin ise % 89’luk bölümü (27.6 milyon tonu) mülkiyeti kamuya ait olan (% 65.76) TÜPRAŞ rafinerilerine, % 11’i yabancı petrol şirketlerinin ortaklığı olan ATAŞ’a aittir. 
 • POAŞ'ın Satışı Davalık | Tuncay Mollaveisoğlu-Akşam

  Türkiye Petrol Kimya Lastik İşçileri Sendikası (Petrol-İş), POAŞ'ın yüzde 25.8'lik kamu payının İş-Doğan Petrol Yatırımları A.Ş'ye satışına ve bu satıştan doğan 271.3 trilyon lira tutarındaki borcun ertelenmesine ilişkin Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) kararlarının iptali ve dava sonuna kadar yürütmenin durdurulması istemiyle Ankara Bölge İdare Mahkemesi'nde dava açtı.
 • POAŞ için açılan Yürütmenin Durdurulması ve Duruşma İstemi İçerir İptal Davası

  Ankara Nöbetçi İdare MahkemesiBaşkanlığına  20.10.2003Yürütmenin Durdurulması ve Duruşma İstemi İçerir İptal Davası  

Sayfalar