• industriAll global
 • industriAll europe
 • Retun See
 • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

 • Shell işçileri küresel bir sendika ağı kurdu

  29-30 Eylül 2015 günlerinde Singapur'da bir araya gelen her kıtadaki 22 ülkeden Shell işçilerini temsil eden 60 kadar sendika yöneticisi ve temsilcisi küresel bir sendika ağının kurulduğunu açıkladı.
 • Mültecilerin yardımımıza ihtiyacı var

  Milyonlarca insan zulümden ve yoksulluktan kaçarken, Avrupa'da hükümetler dayanışma ruhuyla çözüm arayışı içinde. Avrupa'da ve dünyanın her yerinde mültecilerle ilgilenmek zorundayız.
 • Ürdün sendikaları Suriyeli mültecilere nasıl yardım ediyor?

  Ürdün 600 bini aşkın Suriyeli mülteci için güvenli bir liman. Mültecilerden yüzde 80'i ülke şehirlerinde yaşıyor.
 • Kadınlar alınan kararları hayata geçirmeye hazırlanıyor

  IndustriALL Küresel Sendika'nın 14-16 Eylül 2015 tarihlerinde Viyana'da düzenlediği Birinci Dünya Kadın Konferansı'nda, her kıtadan 300 kadar kadın, analığın korunmasından, kadınların temsiline ve kadına yönelik şiddete kadar uzanan çeşitli konuları tartışmak üzere bir araya geldi.
 • Meksika'da Bata işçisi tutuklandı

  Kendisini sorumluluk sahibi bir şirket olarak pazarlayan Bata ayakkabı çokuluslu şirketi, Meksika'da bir işçinin tutuklanmasından sorumlu oldu. Yedi işçi daha tutuklanma tehdidi altında. Neden ise bu işçilerin uygulanan lokavta şirketin son vermesini istemeleri.
 • Gerilemek yok, hep ileri!

  IndustriALL Küresel Sendika'nın güçlenmesinde bir kilometre taşı olarak görülen Viyana'daki ilk Dünya Kadın Konferansı'nda, işyerinde kadınların karşı karşıya olduğu zorlukları ele almak amacıyla 60'ı aşkın ülkeden 300'den fazla kadın 14-16 Eylül günlerinde bir araya geldi.
 • İklim değişikliğiyle başa çıkmalıyız

  İklim değişikliği sendikal hareketin savunduğu hakkaniyeti, sosyal adaleti, insana yakışır çalışmayı ve her şeyi tehdit ediyor. İklim Değişikliği Üzerine Birleşmiş Milletler Çerçeve Sözleşmesi Taraflarının 21. Konferansı (COP21) öncesinde, küresel sendika yöneticileri taleplerini netleştirmek için Paris'te bir araya geldiler.
 • Ukrayna'da yasa değişikliği işçi haklarını ve sendikal özgürlükleri tehdit ediyor

  Ukrayna'da bir süre önceki bir yasa girişimi, ülkede özgür ve demokratik sendikalar kurulmasının büyük ölçüde kısıtlanmasına yol açacak.
 • Bosna-Hersek, Makedonya ve Karadağ sendikaları güvencesiz çalışmaya karşı küresel kampanyaya katılıyor

  Güneydoğu Avrupa'da sendikalar olumsuz koşullarda faaliyet gösteriyor. IndustriALL'un Saraybosna'da düzenlediği atölye çalışmasına katılan sendikaların temsilcileri, işçilerin haklarının korunması için ve güvencesiz çalışmanın yaygınlaşmasının önünün alınması için kararlılıkla mücadele edeceklerini dile getirdiler.
 • Yüzlerce kadın sendikacı dünya konferansı için Viyana'da toplanıyor

  60 ülkeden 300 kadar kadın sendikacı IndustriALL Küresel Sendika'nın ilk Dünya Kadın Konferansı için Viyana'da bir araya geliyor.

Sayfalar