• industriAll global
 • industriAll europe
 • Retun See
 • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Dış İlişkiler Servisi

 • Almanya'da kimya işçilerinin toplu sözleşme mücadelesi sürüyor

  Almanya'da kimya sektöründe işverenler ile IG BCE arasında işkolu düzeyinde 550.000 işçiyi kapsayan toplu sözleşme görüşmeleri sürüyor. 24 Şubat'taki son görüşme sonuçsuz kaldı.

 • ILO'da güvencesiz çalışma konusunda yeni gelişmeler

  IndustriALL Küresel Sendika ILO'nun düzenlediği Standart Dışı İstihdam Biçimleri Üzerine Uzmanlar Toplantısı'na katıldı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcisi uzmanların katıldığı üçlü toplantıda, ILO'nun güvencesiz çalışmaya yaklaşımının güçlendirilmesi konusunda anlaşmaya varıldı.

 • Sendikalı Ol İş Cinayetleri Son Bulsun

  Güneydoğu Avrupa Enerji Sendikaları Ağı Prezidyumu Yunanistan'ın başkenti Atina'da 28 Şubat günü toplandı. Toplantıya Retunsee Prezidyum üyesi olan Petrol-İş Sendikası'ndan Genel Başkan Mustafa Öztaşkın katıldı.

 • İnsana yakışır geçim ücreti mücadelemiz

  IndustriALL Küresel Sendika dünyanın her yerinde bütün işçilere geçim ücreti sağlanması talebiyle harekete geçiyor. 2014'te Endonezya'da, Kamboçya'da, Vietnam'da ve başka yerlerde olumlu adımlar atıldı. Ama daha gidecek uzun bir yol var.

 • ILO'da işveren grubu grev hakkına onay vermek zorunda kaldı

  Sendikaların aylar süren baskısı sonucunda, 23-25 Şubat günlerinde Cenevre'de yapılan önemli bir üçlü toplantı sonrasında ILO'da işveren grubu grev hakkını tanımak zorunda kaldı.

 • 18 Şubat'ta sendikalar grev hakkını savunuyor

  IndustriALL üyelerini grev hakkını savunmak için 18 Şubat 2015'teki küresel eylem gününe katılmaya çağırıyor. Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) tarafından yapılan küresel eylem günü çağrısı işverenlerin ve hükümetlerin grev hakkına ve ILO'ya yönelik saldırılarına cevap niteliği taşıyor.

 • IndustriALL Küresel Sendika'nın Küresel Çerçeve Sözleşmelerle İlgili Genel İlkeleri

  IndustriALL Küresel Sendika'nın Yönetim Kurulu, örgütün küresel çerçeve sözleşmelerle ilgili yeni genel ilkelerini kabul etti. Aşağıda yeni genel il...
 • Avrupa için tehdit değil, fırsat

  Syriza partisinin büyük yankı yaratan seçim zaferinin ardından, Alman sendikal hareketinin önde gelen simaları Yunanistan'la dayanışma için bir çağrı yayımladı. Çağrıyı yapanlar, dünyanın dört bir yanındaki sendikacıların ve sendikal alanla ilgili kişilerin bu çağrıya katılmasını istiyorlar. Şimdiye kadar binlerce isim katıldı. Çağrı metninin çevirisini yayımlıyoruz.

 • ABD'de petrol grevi yayılıyor

  ABD'de işverenin uzlaşmaz ve katı tutumu nedeniyle Birleşik Çelik İşçileri Sendikası'nın (USW) iş güvenliği talebiyle başlattığı petrol grevi ikinci haftasına girerken daha da yayılıyor.

 • Filipinler'de analığın korunması sendikaların gündeminin başında

  Kadın işçilerin analık sağlık hizmetleriyle ilgili hakları Filipinler'de IndustriALL üyesi sendikaların gündeminde öncelikli konular arasında yer alıyor. Sendikalar bu hedefe ulaşmak için, ILO'nun Analığın Korunması Sözleşmesi'nin onaylanmasını sağlamaya çalışıyor.

Sayfalar